19-06-2019

Möt orangutangens grannar i regnskogen


Nationalparken Bukit Baka Bukit Raya har en rik biologisk mångfald och där myllrar det av liv. När övervakningsgruppen, som observerar de frisläppta orangutangerna, patrullerar i det skyddade regnskogsområdet är det inte ovanligt att de stöter på några av de sällsynta djur som huserar i skogen.

 


Varje morgon ger sig övervakningsgruppen för Save the Orangutans parter, Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, ut på patrulleringsrundor från sina läger i regnskogen för att observera och samla in data om de frisläppta orangutangerna. Under dessa rundor stöter grupperna självklart också ofta på många andra djur som lever i området – och den biologiska mångfalden är minst sagt rik i Bukit Baka Bukit Raya regnskogen. Det nästintill vimlar av allt från mindre insekter till hemlighetsfulla, skygga och ofta sällsynta däggdjur.


Nyligen kunde övervakningsgruppen rapportera att de under sin sedvanliga patrulleringsrunda hade sett en solbjörn, en malajisk pälsfladdrare samt en tröglori.Solbjörnarna är de minsta medlemmarna av björnfamiljen, de är duktiga klättrare och föredrar att vara för sig själva. De malajiska pälsfladdrarna är en av de närmsta släktingarna till primaterna och kan glidflyga upp till 100 meter för att smita ifrån rovdjur. Tröglorierna är en av de mest spännande och vidunderliga primater som finns. De lever endast i de centrala, västliga och sydliga delar av Kalimantan på Borneo och är det enda däggdjuret som är giftigt, en orsak för både människor och orangutanger att hålla sig på avstånd.Viktiga att dokumentera

Att se och uppleva dessa fascinerande djur i deras naturliga habitat är en av fördelarna med att vara en del av observationsteamet. När det är möjligt tar de även bilder på dessa djur. 


Dokumentering och observation av djurlivet i regnskogen är inte bara intressant utan det bidrar även till en bättre förståelse av regnskogens ekologi och är ett sätt att kunna förbättra de nuvarande och framtida strategierna för att bevara regnskogen och djurlivet i Bukit Baka Bukit Raya nationalparken. 


 

Släpp orangutang-hanarna fria!

Just nu samlar vi in pengar till att flera fullvuxna orangutanghanar som Romeo kan slippa burarna på rehabiliteringscentren på Borneo och istället släppas fria på övervakade regnskogsöar. Idag sitter över 40 hanar i bur, där flera av dem suttit i 10-15 år. Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>