I december 2022 klubbade EU en ny antiavskogningslag. Men flera hållbara palmoljeproducenter är kritiska och protesterar nu mot lagen som de upplever som orättvis. Deras egen medlemsorganisation ger dock grönt ljus.

EU:s nya lag gör nuvarande frivilliga certifieringar irrelevanta. Det menar Perpetua George från Wilmar International, en av världens största palmoljeproducenter, som den asiatiska tidningen Eco-Business pratat med på en konferens för hållbara palmoljeproducenter i Malaysia.

– EU tvingar oss att implementera spårbara system som går bortom de nuvarande frivilliga certifieringar som införts av Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Om folk får veta att certifieringarna inte är nog för att möta nya lagkrav, så kommer de att strunta i dem, säger hon.

Certifiering sedan 2018

Branschorganisationen RSPO verkar för en hållbar palmoljeindustri och har 5 000 medlemmar. Organisationen har en egen antiavskogningscertifiering sedan 2018. Men den nya EU-lagen, som ska förhindra import till unionen av handelsvaror kopplade till avskogning, lägger alltså ett större ansvar på palmoljeproducenter att påvisa spårbarhet och visa att de följer de nya reglerna.

RSPO har gett sitt stöd till lagen, och anser att det behövs en mekanism för att jämföra olika producenter eftersom branschen är så stor med så många olika aktörer. Vd:n Joseph D’Cruz, som talade om ämnet under en paneldebatt på konferensen, menar att organisationens roll och syfte sträcker sig bortom hållbarhetsrelaterad lagstiftning.

– Vår roll handlar inte om att bekämpa sådana här regler, utan att verka i förhållande till dem. När sådana här frågor börjar omges av lagkrav så är efterlevnad prio ett för företagen, och det är helt okej. Då kan vi stryka den punkten från listan, säger han.

Certifiering ska utvärderas

Han berättar vidare att de även håller på att utvärdera sin egen certifiering.

– Inför vårt nästa rundabordssamtal i november ska vi vara på det klara med vad vi ska adressera, var vi behöver utmana oss själva med högre mål och var vi behöver utveckla tydligare mätpunkter och indikatorer, så att vår bransch kan visa att till exempel vår certifiering möter den nya avskogningslagen.

Han menar dock att avskogning inte är problemet. I Malaysia och Indonesien, med 80 procent av världens palmoljeproduktion, är bara några få producenter certifierade.

– Att bevisa att det inte förekommer avskogning på det sätt vi förväntas bevisa det på är den stora frågan.

Malaysia ett lågriskland

Perpetua George hävdar dock att avskogningen kopplat till palmolja alltid varit liten i Malaysia. Ett faktum som borde göra landet till ett lågriskland i förhållande till den nya EU-lagen, menar hon. Malaysiska och indonesiska palmoljeproducenter måste dessutom vara certifierade enligt lag i sina länder.

– Med all data vi har – från produktion till raffinaderier – så tänker jag att alla olika aktörer behöver jobba tillsammans för att hitta lösningar, säger hon.

Den nya lagen har mött stort motstånd i både Malaysia och Indonesien. Häromdagen skrev till exempel fler än 500 mindre malaysiska producenter på en protestlista där de kräver att EU ser över lagen. En protestlista som även fått stöd av landets fem mest betydelsefulla jordbruksorganisationer.

Data behöver kartläggas

Khor Yu Leng, senior ekonom på konsultfirman Segi Enam Advisors, var också en av talarna på konferensen. Hon håller med Perpetua George.

– Vad vi behöver nu är att palmoljeindustrin organiserar sig och all den data som samlats in från certifieringssystemen och lokala myndigheter, säger hon och fortsätter:

– Certifiering är ingen gräddfil när det handlar om att möta nya lagkrav, men vi behöver kartlägga den data som vi redan har för att möta kraven.