Urfolket Dayakerna har levt på Borneo sedan urminnes tider. Utan legal rätt till skogen de lever i och av. Men efter många års kamp har nu ett mycket stort genombrott hänt – flera byar i Rungan har fått rätt till självförvaltning av skogen.

På självständighetsdagen den 17 augusti överlämnade självaste presidenten rättigheterna till 17 byar, varav tre ligger i regnskogsområdet Rungan, så det var en oerhört stor händelse och dag.

Stort skogsområde

Totalt handlar det om nära 70 000 hektar regnskog, ett område större än Jakarta, som indonesiska staten nu alltså officiellt utnämnt till Customary Forest och därmed lämnat över till ursprungsbefolkningen att förvalta.

Save the Orangutan har, tack vare ekonomiskt stöd från danska CISU, i flera år kunnat samarbeta med lokala partners för att hjälpa de aktuella byarna med att detta skulle komma till stånd.

– Skogsförvaltningsplanen är utarbetad i ett fleraktörsforum bestående av Yayasan Borneo Nature Indonesia (BNF), myndigheter, privata företag och ursprungsbefolkningen. Både för att få den nationella lagstiftningen implementerad på provins- och distriktsnivå, samt för att säkra dokumentationen på bynivå och godkännande på högre nivå, förklarar Marie Sigvardt, programansvarig på Save the Orangutan, och fortsätter:

– Förhoppningsvis kommer resultatet från Rungan att bana väg för många fler skogsområden i provinsen.

Många vilda orangutanger

Rungan kan stoltsera med en unik biologisk mångfald och är hem för cirka 3 000 vilda orangutanger. De senaste åren har dock stora arealer snabbt kontrakterats ut till oljepalms-, skogs- och gruvföretag, vilket fått stora konsekvenser för ursprungsbefolkningen, orangutangerna och biodiversiteten.

–  Godkännandet av det första Customary Forest-området säkrar både urbefolkningens rätt att fortsätta sköta sin skog på ett hållbart sätt, samt orangutangpopulationens hem från att röjas. Mycket arbete återstår fortfarande för att få hela skogsvårdsplanen genomförd, men detta är en väldigt viktig milstolpe, säger Marie Sigvardt.