Regnskogens isolerade samhällen på Borneo är särskilt utsatta under den rådande coronakrisen. En ny projektinsats bidrar nu med information, skyddsutrustning och hjälp till de lokala samhällena för att minimera smittspridning i områdena.

Indonesien, som är ett av världens mest befolkade länder med över 260 miljoner invånare, bekräftade det första coronafallet den 2 mars i år. Idag har smittan nått alla provinser och är fortfarande stigande. Åtgärderna har varit begränsade liksom antal utförda test. Därmed finns ett stort mörkertal kring antal smittade.

Regnskogens samhällen är särskilt utsatta i den rådande krisen. Byarna är mycket isolerade och saknar tillgång till information, handsprit och masker, till och med något så basalt som tvål och rent vatten. Invånarna bor långt ifrån vårdinrättningar och får mycket av sin information via sociala medier, där falska rykten och missvisande information florerar.

Byarna ligger under fattigdomsgränsen och kommer därmed också att vara några av de som påverkas mest av de socio-ekonomiska konsekvenserna av krisen på grund av förlorade inkomster.

Projektinsatser ska hjälpa de sårbara samhällena

Save the Orangutan inledde bland annat i början av juni ett projekt tillsammans med lokala partnern BOS Foundation, finansierat av Svenska Postkodstiftelsen. Projektet bidrar med nödvändig information om coronaviruset och hur invånarna kan undvika smittspridning. Projektet innefattar också utdelning av skydds- och decinfieringsmaterial samt hjälp till vård för de utsatta byarna i Kalimantan. För att områdena ska kunna hantera fall av smitta etableras procedurer för hantering av eventuella symptom och sjukdomsfall.

I och med att coronaviruset redan nått vissa av projektets områden är det otroligt viktigt att byborna utrustas med de verktyg de behöver för att förhindra katastrofala följder av smittspridning i byarna på Borneo samt i de närliggande regnskogsområdena.

”Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att kunna ge möjligheten till Save the Orangutan att öka tillgången till information och skyddsutrustning hos lokalbefolkningen som lever i Borneos regnskog och därmed bidra till att minska smittspridningen i regionen,” säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs om fler av Save the Orangutans insatser under coronakrisen här.

Förberedande aktiviteter för insatserna i de lokala regnskogssamhällena. Foto: BOS F.

Orangutangerna är också utsatta

Byarna som omfattas av projektet är belägna i skogsområden där vilda orangutanger bor. Omfattande vetenskapliga bevis visar på att orangutanger är känsliga för virus och bakterier som orsakar luftvägssjukdomar hos människor. Spridningen av sjukdomen i dessa byar utgör därför inte bara ett hot mot invånarna utan även mot orangutangbestånden i området. I de omgivande regnskogsområdena lever flera tusen vilda orangutanger och andra djur.

Därför innefattar också projektet informationsinsatser för att uppmärksamma befolkningen i området om risken för överföring av virus från människor till orangutanger och vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att förhindra spridning av viruset till omgivningen.

Projektinsatserna är nu i full gång och projektet sträcker sig till och med slutet av augusti.

Du hittar projektsidan hos Postkodstiftelsen här.