Återplantering av förstörd regnskog är avgörande för orangutangens överlevnad. Med den nya kampanjen #plant_1_2_trees vill Save the Orangutan återplantera träd på ett 1 000 hektar stort området.

Regnskogsskövling är det största hotet mot orangutangens överlevnad. Bara under de senaste fyra decennierna har cirka 80% av orangutangens livsmiljö försvunnit. Men ännu finns det hopp för den förstörda regnskogen. Områdena kan återplanteras och med tiden bli ny frodig skog.

Nu lanserar Save the Orangutan en ny kampanj för att återplantera regnskog. Målet är att vi, med stöd från privatpersoner, stiftelser och företag, ska återplantera 1 000 hektar regnskog.

Läs mer och stötta projektet på kampanjsidan

”Vi har satt oss ett ambitiöst mål eftersom återplantering av regnskog inte kan gå snabbt nog”, förklarar Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

”Det finns stora områden där vi kan plantera nya träd. Detta innebär att det kommer att finnas ny skog för framtidens orangutanger och Borneos andra djur. Men det binder också kol i marken här och nu, och på så vis har det en positiv effekt för klimatet.”

Växter i Mawas området

I Kalimantan, den indonesiska delen av Borneo, ligger Mawas. Det är ett område tropisk torvmosseskog i storlek med Gotland . Området är hem för mer än 2 500 vilda orangutanger – ett av världens största bestånd. Samtidigt fungerar torvmosseskog som en fantastisk kolsänka – vilket gör den mycket viktig för klimatet.

Men mer än 30% av skogen i Mawas har förstörts. Därför arbetar vi för att återplantera frodig regnskog i området tillsammans med vår lokala partner BOSF-Mawas samt med lokalbefolkningen.

återskapa regnskogen
Foto: BPI

Sticklingarna växer till stora träd och blir så småningom till ny skog där orangutanger och andra djur kan leva. Som en del av projektet blockerar lokalbefolkningen också dräneringskanaler som människor skapat, så att vattenståndet i torvmossen åter kan stiga. På så sätt kan ekosystem återskapas och de stora mängderna kol i torven förblir i marken och frisläpps inte i atmosfären som koldioxid. Insatserna minskar också risken för skogsbränder. Lokala patrullerar området för att övervaka skogen och skyddar den från bränder och olaglig avverkning.

När området blir mer motståndskraftigt mot bränder hjälper det också till att skydda den befintliga regnskogen intill återplanteringsområdet.

När du stöder denna kampanj hjälper du alltså både orangutangerna, klimatet och lokalbefolkningen.
Vi hoppas du vill vara med!

Du kan Swisha din gåva till att återskapa regnskogen här: 123 607 13 02 eller läs mer om kampanjen här.

återskapa regnskogen