Borneos uråldriga regnskogar är hem för människans nära släkting: orangutangen. Men de tropiska regnskogarna runt om i världen är inte bara hem för tusentals fantastiska arter – de har också många viktiga egenskaper som går förlorade ifall regnskogen försvinner.

Här tar vi en titt på ett antal detaljer som gör regnskogen ovärderlig. Ett flertal goda argument till varför den fruktansvärda avskogningen som vi ser i många delar av världen inte får fortsätta.

Du kan läsa mer om hur Save the Orangutan skyddar och återplanterar regnskogen på Borneo här.

1 . Det finns tusentals djur- och växtarter i regnskogen

Över 1 miljon arter världen över hotas av utrotning. En av de främsta orsakerna till detta är förlust av livsmiljöer – inklusive regnskogen.

Regnskogen är full av djur- och växtarter – hela 80% av världens landlevande arter bor i de tropiska regnskogarna. Borneo är en av de platser i världen med störst biologisk mångfald, och många av de djur och växter som lever i Borneos regnskogar finns ingen annanstans i världen. Men när regnskogen skövlas försvinner därför många unika arter – också många som vi ännu inte känner till.

När biologisk mångfald hotas, hotar det även ekosystemen. Varje art har sin plats i ekosystemet och det är svårt att veta när förlusten av en art kommer att leda till oersättlig skada. Orangutangen hjälper bland annat nya växter att gro genom att sprida frön och bryter grenar till sina bon så att växterna längst ner kan få solljus.

2 . Regnskogen är en del av klimatlösningen

Det är inte bara rött kött och långväga flygningar som påverkar klimatet. En av de största klimatbovarna är faktiskt avskogning. Upp till 20% av de koldioxidutsläpp som orsakas av människan beror på avskogning, skövling och brand. Träd och växter är viktiga för att lagra kol, men när de förstörs släpps CO2 ut i atmosfären. Torvmosseskogarna, där en tredjedel finns i Indonesien, släpper ut mycket mer koldioxid än någon annan typ av skog. Skövlingen av Borneos regnskog har därför globala konsekvenser. Save the Orangutan skyddar det stora torvmosseområdet i Mawas på Borneo, som du kan läsa mer om här.

När regnskogen skyddas är dess roll som kolsänka därför en viktig del i att stabilisera klimatet.

Läs också: Regnskogen ska vara med och rädda klimatet

3 . Skogen har stor betydelse för vattnets kretslopp

Större regnskogsområden bidrar till bildandet av regnmoln genom förångning och därmed genererar skogarna mycket av sin egen nederbörd. En del av det förångade vattnet från regnskogen stiger högt upp och faller först som regn flera tusen kilometer från skogen. Regnskogen påverkar därmed vattnets kretslopp och även klimatet på ett globalt plan. När regnskogen avverkas inverkar det därför på vattnets kretslopp över hela världen– och kan innebära torka och dåliga förhållanden för livsmedelsproduktion globalt.

4 . Skogen skapar ren luft

Regnskogen kallas ofta för ”världens lungor”. Och trots att konceptet inte är helt riktigt, säger det något om ytterligare en av regnskogens egenskaper, nämligen att den skapar ren luft. Genom fotosyntesen kan träd och växter omvandla CO2 till det syre som vi behöver för att andas. Regnskogen är alltså ett naturligt luftfilter och det är också orsaken till att luften känns speciellt ren i skogen.

5 . Lokalbefolkningen är beroende av skogen

Miljontals människor runt om i världen är beroende av regnskogen och dess resurser. Urbefolkning och andra skogssamhällen har i flera generationer levt i och kring skogen som de använder som inkomstkälla samt till mat och material i vardagen. Många av dessa samhällen tvingas ifrån de områden där de bor på när skogen förvandlas till plantager, vilket även leder till fattigdom för dessa folk. Många ursprungsbefolkningar har heller inte erkänts rättigheter till sina skogsområden – detta har konsekvenser för både skogsförvaltningen och för samhällena.

6 . En stor del medicin härstammar från regnskogen

Regnskogen är en riktig skattkammare. Både när det kommer till växter, träd och djur, men även i förhållande till vissa växters läkande egenskaper. Under många år har växter från regnskogen varit grunden till medicin för människor världen över. Men bara en liten del av skogarna har ännu utforskats – djupt inne i skogen döljer sig ännu många fler hemligheter.

7 . Vi får inte tillbaka de arter vi förlorar

Regnskogen ska inte enbart räddas för oss människors skull. Regnskogen är unika ekosystem som i sig har helt egna liv som vi människor inte får förstöra. När många hotade djur- och växtarter försvinner kan vi inte få dem tillbaka. Därför måste vi ta hand om världens regnskogar så att de finns kvar även för framtida generationer.

Stöd vårt arbete för orangutangerna och regnskogen här.