Hjälp till nödställda orangutanger

Save the Orangutan stöttar arbetet på Borneo med att rädda nödställda och föräldralösa orangutanger. Vi stöttar bland annat de räddningsaktioner som BOS Foundation och de lokala myndigheterna genomför. Nödställda orangutanger som olagligt hålls som husdjur konfiskeras och orangutanger i livshotande situationer till följd av skogsbränder eller avverkning av deras livsmiljö räddas undan farorna.

Save the Orangutan stöttar världens största rehabiliteringscenter för orangutanger: Nyaru Menteng samt Samboja Lestari. Båda ligger på den indonesiska delen av Borneo. Här får föräldralösa orangutanger den vård och omsorg de behöver. På rehabiliteringscentren lär de föräldralösa orangutangerna sig att klara sig själva så att de en dag kan återvända till det vilda.

Save the Orangutan stöttar arbetet på Borneo med att säkerställa de bästa möjliga förhållandena för de orangutanger som på grund av skada eller sjukdom inte har möjlighet att frisläppas i regnskogen. Målet är att ge dessa orangutanger ett liv på skyddade regnskogsöar där de kan leva i så naturliga omgivningar som möjligt samtidigt som de får den vård och omsorg de behöver. Ingen orangutang ska behöva tillbringa sitt liv i bur, alla orangutanger i fångenskap förtjänar ett liv i det fria.


Skyddandet av de vilda bestånden

Save the Orangutan stöttar arbetet på Borneo med att bevara den kvarvarande regnskogen och härmed även skydda de vilda orangutangerna. När vi skyddar skogen är det inte bara orangutangerna vi hjälper utan vi skyddar även ett av de mest artrika ekosystem i världen. Vi stöttar bland annat arbetet med att beskydda Mawasområdet, där över 2 500 vilt levande orangutanger bor.

Enorma skogsområden på Borneo har förstörts på grund av skogsavverkning, dränering samt skogsbränder. Även i flera skyddade områden har skogen förstörts och här arbetar vi med att återplantera regnskog. Detta görs dels för att skapa livsmiljöer för orangutangerna, men även för att göra den kvarvarande skogen mer motståndskraftig när det kommer till skogsbränder och illegal verksamhet.

Samarbete med ursprungsbefolkningen är avgörande för det långsiktiga bevarandet av de vilda orangutangerna och regnskogen på Borneo. I Indonesien är 30-50 miljoner beroende av den skog de lever i. Att säkerställa och stärka ursprungsbefolkningens rättigheter och levnadsvillkor är ett av de mest effektiva sätten att bevara skogen. Arbetet med ursprungsbefolkningen utgör därför en viktig del av projekten som Save the Orangutan stöttar i koppling till bevarandet av de vilt levande orangutangerna.