Världen håller andan när världsledarna diskuterar klimatåtgärder under FN:s klimattoppmöte som började i söndags. Över 100 länder har nu ingått det första större avtalet om att stoppa avskogningen och återskapa förstörd skog.

När FN:s klimattoppmöte COP26 dragit igång är det med stora förväntningar. Det krävs akuta åtgärder om världen ska leva upp till målen i Parisavtalet. De 195 länder som undertecknade Parisavtalet vid COP21 har lovat hålla den globala temperaturökningen till under 2 grader och att sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

Tidigare i år visade en stor IPCC-rapport att vi redan når 2-gradershöjningen inom de kommande två decennierna om det inte sker radikala förändringar.

För några dagar sedan publicerade också FN:s miljöprogram (UNEP) sin årliga Emissions Gap Report, som drar slutsatsen att om vi ska hålla Parisavtalet måste världsledarnas insatser vara sju gånger mer ambitiösa än vad de är nu.

”Saken är den att vi vet vad vi behöver göra. Vi vet hur vi ska göra det. Vi vet inom vilken tidsram vi måste agera. Vi vet fördelarna med åtgärderna och konsekvenserna om vi inte agerar. Diskussionerna om klimatåtgärderna är egentligen klara. Så det är dags att få det gjort”, sa Inger Andersen, UNEP:s generaldirektör, vid publiceringen av rapporten.

100 länder överens om att stoppa avskogningen

Det första större avtalet under toppmötet presenterades i går under ett evenemang om skog och markanvändning. Mer än 100 länder, vars totala yta täcker över 85 % av världens skogar, skrev under avtalet under klimattoppmötet för att stoppa skövlingen av världens skogar till 2030.

Avskogning står för upp till 20 % av växthusgaser orsakade av människor. Därför är naturvård och återplantering av förstörd skog ett självklart fokus i förhandlingarna om klimatlösningar. På så sätt hänger lösningarna till klimatkrisen ihop med lösningarna till krisen för biologisk mångfald.

”Klimatförändringar och biologisk mångfald är två sidor av samma mynt. Vi kan inte åtgärda den förödande förlusten av livsmiljöer och arter utan att ta itu med klimatförändringarna, och vi kan inte åtgärda klimatförändringarna utan att skydda vår naturliga miljö och respektera rättigheterna för ursprungsfolken, som är dess förvaltare,” sa Boris Johnson igår då avtalet presenterades.

COP26
Avtalet presenteras (Foto: UNFCCC)

Indonesien bland de länder som undertecknat

Bland de som undertecknat avtalet är Indonesien och Brasilien. Det är länder med enorma, hårt pressade regnskogsområden. De senaste åren har däremot Indonesiens avskogning minskat, och enligt president Joko Widodo kommer detta att fortsätta:

”Indonesien är välsignat som det mest koldioxidrika landet i världen när det gäller stora regnskogar, mangroveskogar, hav och torvmarker. Vi är fast beslutna att bevara dessa kritiska kolsänkor och vårt naturkapital för framtida generationer”, sa han i samband med avtalet.

Positivt fokus på skog och ursprungsfolk

Hos Save the Orangutan är generalsekreterare Hanne Gürtler glad över att det för första gången på ett klimattoppmöte ägnas ett evenemang specifikt för skog och markanvändning.

”Det skickas en enormt viktig signal när det nu för första gången arrangeras ett evenemang i samband med klimattoppmötet som uppmärksammar skogarnas enorma betydelse för klimatet. Man kan bara hoppas att det blir en bestående del av de kommande klimatmötena,” säger hon.

Flera länders representanter, inklusive USA:s president Joe Biden och Storbritanniens Boris Johnson, höll tal vid gårdagens evenemang. I talen var det bland annat fokus på att stötta ursprungsfolk.

”Att ursprungsfolkens och andra skogsberoende samhällens betydelse nämns upprepade gånger är mycket positivt. Insatser för att skydda och återskapa skog måste ske med respekt för och samarbete med de människor som känner skogen bäst”, säger Hanne Gürtler.

Läs mer om vårt arbete med ursprungsfolk

Detaljerna saknas

Avtalet strävar efter att stoppa avskogningen, återskapa förstörd skog, stötta ursprungsfolk och reparera skador orsakade av skogsbränder fram till 2030. Totalt 160 miljarder kronor från offentliga och privata medel ska bidra till arbetet.

För Save the Orangutan är det viktigt med vad den konkreta planen är, hur det ska förverkligas, och att avskogningen inte kommer att fortsätta i nuvarande takt fram till 2030.

COP26 pågår från 31 oktober till och med 12 november i Glasgow.