Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra den akut utrotningshotade orangutangens överlevnad och bevara dess livsmiljöer. I detta ingår att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.

Save the Orangutan Sverige grundades år 2007 och är en fristående medlemsorganisation. I början hette organisationen BOS Sverige. Ändamålet var – då som nu – att samla in pengar till den indonesiska organisationen BOS Foundation och deras lokala arbete med att rädda orangutangerna i Indonesien.

Save the Orangutan Sverige har sedan 2011 haft ett nära samarbete med de motsvarande organisationerna i Danmark och England under det gemensamma namnet Save the Orangutan. Organisationerna i Sverige, Danmark och England är egna juridiska enheter men arbetar tätt samman. Save the Orangutan har även nära kontakt och samarbete med de andra internationella organisationerna som arbetar i partnerskap med BOS Foundation.

I och med att Save the Orangutan är en ideell föreningen styrs vi av våra stadgar.

Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet som hålls varje år senast i maj månad.