Under 2020 visade sig insatsen för att minska smittspridningen i byarna kring rehabiliteringscentren vara mycket framgångsrik. Vi fortsätter nu insatsen för att skydda människor och orangutanger. Samtidigt kan flera orangutanger äntligen se fram emot att flytta från centren ut till regnskogsöar.

Trots att coronapandemin är långt ifrån över har det nya året börjat hoppfullt på rehabiliteringscentren.

I somras inledde Save the Orangutan och våra partners en viktig insats för att förhindra spridning av COVID-19 i byarna kring rehabiliteringscentren för att skydda personal och orangutanger.

Lokalinvånarna, inklusive personal, testades. Det informerades om all viktig coronainformation och hur man gör om man smittas. Byarna försågs med skyddsutrustning och hygienartiklar som tvål och handfat.

Insatsen hade stor betydelse för att förhindra smittspridningen i området.

Läs också: Regnskogens samhällen i Mawas mot COVID-19

Förebyggande insats mot corona fortsätter
Skyddutrustning och hygienartiklar levererades till de lokala byarna

”Vi kan se att antalet nya smittade minskade från det att vi påbörjade projektet tills det avslutades. Det råder ingen tvekan om att projektet haft stor inverkan på det och därför ser vi det som en stor framgång. Det är viktigt för befolkningen i byarna, men det skyddar också orangutangerna vid rehabiliteringscentret när smittan minskar i de områden där personalen bor, ” förklarar Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

Insatsen blir ännu mer målinriktad

Dessvärre är den generella coronasituationen i Indonesien fortsatt oroväckande. Med allt ökande smittspridning har vi valt att fortsätta insatsen med att informera om och testa för corona i området kring rehabiliteringscentren.

Erfarenheterna från 2020 visar att områden som marknader kan vara hotspots för smittspridning, och dessa erfarenheter använder vi nu för att göra insatserna ännu mer målinriktade.

Orangutangerna kan nu flyttas till regnskogöar med båt

Medan insatserna i byarna håller coronasmittan borta från centren fortsätter rehabiliteringsarbetet i skogsskolan – naturligtvis med strikta restriktioner.Förebyggande insats mot corona fortsätter

Under nästan ett år har inga orangutanger flyttats från centren. Men nu kommer goda nyheter för de orangutanger som är redo att fortsätta sina liv på övervakade regnskogbeklädda öar.

Även om COVID-19 förhindrar att transportera orangutangerna till öarna med bil, finns det nu en ny möjlighet. Orangutangerna kan istället transporteras ut hela vägen till öarna med båt. På så vis hålls de avskärmade från smitta.

Detta innebär att orangutanger som saknar de färdigheter de behöver för att klara sig på egen hand i det vilda kan flyttas till trygga fristadsöar där de kan bo i naturlig omgivning samtidigt som de kan övervakas. Och de orangutanger som slutfört alla stadier i skogsskolan har nu möjlighet att påbörja det sista testet innan de kan frisläppas i regnskogen: livet på en regnskogsö för att bevisa att de har vad som krävs för att klara sig på egen hand i det vilda.