Orangutangen är kritiskt utrotningshotad men fortsätter att dödas på Borneo. Det visar en färsk studie med forskare från flera länder. Samtidigt bringar det arbete som Save the Orangutan och flera andra organisationer gör hopp för framtiden.

Studien som The Guardian lyfter fram visar att trots att det både är tabu och kriminellt att döda orangutanger, så förekom det i en tredjedel av 79 undersökta byar i Kalimantan – den indonesiska delen av Borneo. En äldre studie som nämns i artikeln gör gällande att mellan 2–3 000 orangutanger dödas årligen. Det finns dessutom bara mellan 50 – 100 000 kvar i det vilda på ön.

Dödandet har olika orsaker

Bakgrunden till dödandet varierar och anledningarna är socialt komplexa menar forskarna. Det kan bero på rädsla, men också på att djuren invaderar trädgårdar och odlingar. Ibland dödas mammorna för att kunna ta ungarna och sälja dem vidare som husdjur och till uppvisningar. Det förekommer också att orangutanger dödas för köttets skull eller för att man vill åt deras kroppsdelar.

Forskarna var nyfikna på om närbelägna bevarandeprojekt för orangutanger kunde ha någon inverkan på dödandet, men kunde inte se något sådant samband. De efterlyser därför mer samverkan mellan bybor och hjälporganisationer för att adressera problemet.

Utbildningsinsatser för lokalbefolkningen

Save the Orangutan bedriver sedan flera år tillbaka aktiva projektsamarbeten på Borneo för att involvera och stärka lokalbefolkningen som ett sätt öka respekten och förståelsen för orangutangen.

Det handlar bland annat om ett projekt i Mawas-området där det ska byggas en elva mil lång väg rakt igenom en känslig del av skogen. Det får stora konsekvenser för de fler än 2 500 vilda orangutanger som lever där. Men tack vare dialog, utbildning och workshops för och med lokalbefolkningen, kan konfrontationer mellan djur och människa minska och i bästa fall upphöra.

Medvetna om problematiken

– För alla oss som oförtrutet arbetar för att rädda orangutangen så är det naturligtvis helt förfärligt att ta del av den här forskningen. Vi är medvetna om problematiken och samtidigt vet vi att ett aktivt samarbete med lokalbefolkningen är helt avgörande för att rädda orangutangen och dess regnskogshem. Därför är vår programverksamhet en mycket viktig del av organisationens arbete och ambitionen är att den delen ska växa de kommande åren, säger Hanne Gürtler, generalsekreterare på Save the Orangutan.

Stötta vårt arbete 🙏