Orangutanghonan Nobri föddes år 2005 på en av Nyaru Mentengs regnskogsöar och uppfostrades till en självständig orangutang. Hon återfördes till det vilda år 2016 i det skyddade regnskogsområdet Bukit Batikap och tidigare i år sågs hon med en unge, årets första unge född i det vilda.

Det är ett mycket positivt tecken när en orangutang som återförts till det vilda får en unge. Detta indikerar att orangutangen lyckats anpassa sig till livet i naturen. Dessutom bidrar det till framtida hållbara, vilda orangutangpopulationer. Orangutanger har det längsta intervallet mellan födslar av alla landlevande däggdjur. Orangutanghonor blir vanligtvis dräktiga med 6-8 års mellanrum. Detta är en av anledningarna till att orangutangen är en otroligt sårbar art.

Därför var övervakningsteamet i regnskogsområdet Bukit Batikap mycket glada när de, efter att ha letat i månader, äntligen lokaliserade Nobri – och såg henne tillsammans med en nyfödd unge.

Uppfostrad som vild orangutang

Nobri föddes år 2005. Hennes mamma Shelli hade räddats och förts till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng år 2001 efter många år i fångenskap som olagligt husdjur i Jakarta. Shelli var till en början helt beroende av människor, men efter endast ett par år kunde hon flyttas till en regnskogsö för att leva ett nästan helt självständigt liv, innan det var tid att återvända till det vilda. På ön föddes även dottern Nobri.

Läs mer om rehabiliteringsförloppet här.

Nobris mamma Shelli räddades som åttaåring. Foto: BOS F I Indrayana

Eftersom Nobri växte upp på regnskogsön och uppfostrades av sin egen mamma hade Nobri utmärkt överlevnadsförmåga och ogillande människor. År 2013 beslutades det att hon, tillsammans med sin mamma Shelli och yngre syster Forest, vara redo att återföras till det vilda. Men Nobri var så försiktig och snabb att veterinärteamet som skulle flytta henne fick ge upp efter otaliga försök att leta upp och söva Nobri inför flytten. Nobri fick helt enkelt fortsätta sitt liv på ön ett tag till.

Nobri återvänder hem

Tre år efter de första försöken fick teamet äntligen fatt i vilda Nobri och den 22 april 2016 frisläpptes hon i den skyddade regnskogen Bukit Batikap. Omedelbart visade Nobri sina färdigheter som vild orangutang. Hon utmanade ständigt också övervakningsteamets arbete genom att hålla till högt uppe i träden och gömma sig.

Nobri återfördes till det vilda år 2016. Foto: BOS F

Under sin tid i det vilda drabbades Nobri av luftsakulit, en smärtsam och potentiellt dödlig sjukdom med hög risk för återfall. Efter några månaders veterinärvård var Nobri frisk och släpptes tillbaka till naturen. Övervakningsteamet gjorde sitt bästa för att hålla koll på Nobri efteråt, men hon begav hon sig djupt in i skogen och lyckades gömma sig i flera månader.

Årets första unge född i regnskogen

När Nobri äntligen sågs till igen blev övervakningsteamet oroliga. Hon verkade svullen igen, vilket kunde vara ett tecken på att sjukdomen var tillbaka. Nobri lyckades försvinna igen och för varje månad som gick blev teamet allt oroligare. Trots att de gjorde sitt bästa ledde deras sökinsatser inte till några resultat. Det skulle ta hela sex månader innan deras radiosändare visade en bekant signal – det var Nobri!

Nobri behandlades för sjukdomen luftsakulit. Foto: BOS F I Andrea

Det oroliga teamet lyckades först lokalisera orangutanghonan Manggo tillsammans med sin unge som observerades första gången under 2019. Och så fick de till slut syn på en frisk Nobri – tillsammans med en nyfödd unge som klamrade sig fast vid henne! Nobris unge var den första ungen som fötts i det vilda under 2020 och även en andra generation som härstammar från vår indonesiska partner BOS Foundations rehabiliteringsprogram.

Läs också: Observation av orangutangernas mammagrupp

Som nybliven mamma fortsatte Nobri att hålla sig så långt som möjligt ifrån människor. Hon tillbringade stor del av sin dag högt uppe i trädtopparna, gömd bakom blad och grenar. Det gjorde det omöjligt för teamet att ta ett foto av Nobri tillsammans med sin unge eller avgöra om ungen var en hona eller hane.

Nästan tjugo år efter att Shelli räddats från livet som olagligt husdjur i storstaden Jakarta föddes hennes barnbarn i det vilda i Borneos regnskog.

Nobri gömmer sig alltid för övervakningsteamet vilket ledde till att teamet inte lyckades ta en bild av den nyfödde ungen. Foto: BOS F I Andrea