Skogsbränder måste bekämpas snabbt och med alla medel. Ett av de mest effektiva verktygen för att förebygga skogsbränder är med hjälp av drönare.

Skogsbränder är ett stort problem. Inte bara för orangutangen, utan för oss alla. De enorma utsläppen av koldioxid som är förknippade med det ökande antalet skogsbränder över hela världen är ett växande hot som vi måste möta och göra något åt.

Att förebygga skogsbränder är ett område som Save the Orangutan prioriterar högt. Vi måste ha en väl fungerande beredskap på plats i närområdena om vi ska undvika de mest katastrofala konsekvenserna, för både orangutangen och oss själva. Därför utbildar Save the Orangutan och våra partners lokala bybor i att hantera drönare.

Drönare kan flyga över och filma stora skogsområden. De kan upptäcka olaglig avverkning, övervaka vilda orangutanger och de kan identifiera potentiella brandhärdar med stor noggrannhet. I år förväntas El Niño, som är ett särskilt varmt världsomspännande vindfenomen, öka temperaturerna över hela planeten och därmed också risken för skogsbränder. Därför är det extra viktigt att ligga i framkant.

BOS Tyskland har donerat den här drönaren som är till stor hjälp för att upptäcka skogsbränder.

Våra systerorganisationer BOS Tyskland och Schweiz under en längre tid genomfört utbildning av drönaren WingtraOne, som BOS Tyskland har donerat. Det handlar om grundläggande teknisk utbildning i hur man styr en drönare.

Save the Orangutan har också bekostat en drönare som bland annat används för att övervaka illegal avverkning, men huvudsyftet med den nya gemensamma drönarsatsningen är att upptäcka naturkatastrofer som till exempel extrem torka, översvämningar och skogsbränder.

Den månadslånga utbildningen har delats upp i både onlinepass och offlinepass. Deltagare har varit både bybor, BOS Foundation-teammedlemmar och ett team från Mawas Conservation Programs kartläggningsteam.

”Vi är glada över att delta. Trots några inledande, mindre problem med drönaren, kunde vi lösa dem med hjälp av befintliga verktyg och instruktionsvideor”, säger Alfredoliano, en representant från Mawas Conservation Program, som deltog i undervisningen med stor entusiasm.

Grundutbildningen följs löpande upp med samtal, för att maximera drönarens funktion och användning.Förebyggande av skogsbränder med hjälp av drönare är bara en av många olika åtgärder som tillsammans utgör Save the Orangutans stora samlade ansträngning för att rädda både orangutangen, dess livsmiljö och i slutändan oss själva.

Det handlar om insatser som kontinuerligt vilar på våra ovärderliga supportrars axlar. Om du inte är en av dem kan du bli det här

Fakta

Borneos regnskog är särskilt känslig för skogsbränder. Den växer till största delen på så kallad torvmossa. Torvmossen är mellan 20 och 50 meter djup och består av ett genomdränkt syrefattigt träsk som kan lagra enorma mängder koldioxid.

När torvmosseskogen avverkas och dräneras, som i samband med gruvdrift, ny infrastruktur, monokulturplantager eller meningslösa försök att odla ris, så kollapsar torvmossen och släpper ut stora mängder koldioxid. Och om den dränerade torven fattar eld kan den brinna ofattbart länge.

År 2015 släppte Indonesien under en period ut mest koldioxid av alla länder på grund av bränder! Över dubbelt så mycket som Kina och över fyra gånger så mycket som USA släppte ut under tiden det brann. Det i sig är en chockerande historia som inte alls har fått tillräckligt med uppmärksamhet i media.