Avverkning av regnskogen  i Indonesien, inkluderat Borneo, förstör unika ekosystem. Mer än 30 % av Borneos ursprungliga regnskog har försvunnit på bara fyra årtionden (1970–2010), enligt forskning baserat på satellitfoton från 2014. Ett område på 168 493 km2. Ytterligare områden skog kan tilläggas till denna enorma areal. Områden redan tidigare utsatta för skogsavverkning och som planterats för att användas till plantager eller andra ändamål. Men vilka konsekvenser leder den tropiska skogens avverkning till?

Minskande biologisk mångfald

Avskogning och degradering kan leda till att djurlivet i området minskar. Djuren mister sina habitat, vitala födokällor och blir vidare utsatta för jakt när de inte kan stanna i sina naturliga habitat. Tropisk regnskog är bland de mest artrika ekosystem, vilket betyder att denna typ av skog har stor effekt på hela världens biologiska mångfald. I den tropiska regnskogen finns cirka 80 % av alla världens dokumenterade djurarter.

Utsläpp av CO2 och växthusgaser

Skogen är ett naturligt koldioxidförvar där träd binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Samtidigt leder avskogning (avverkning, bränning, förruttnelse) till de största utsläppen av koldioxid efter förbränning av fossila bränslen. Uppskattningsvis står avskogning över hela världen för cirka 15% av jordens totala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Påverkar vattnets kretslopp

Till följd av avskogning kan bristen på träd, som bland annat hjälper till att förånga grundvatten, orsaka mindre nederbörd och lokalt skapa ett torrare klimat.

Ökad markerosion

Avskogning accelererar hastigheten för markerosion i och med dränering av vatten och till följd av att marken inte skyddas då den bland annat inte får tillräckligt med  skugga.

Förstörda försörjningsmöjligheter och ursprungliga livsmiljöer

Miljontals människor runt om i världen är beroende av skogen som de bor i. De överlever genom att odla, jaga och använda sig av skogens naturresurser och genom att skörda olika frukter och grödor. Avskogning orsakar sociala konsekvenser och i vissa fall våldsamma konflikter eftersom familjer och hela befolkningar förlorar sin försörjning.

avskogning
Palmoljeplantager (monokulturer) etableras i stor utsträckning på Borneo och regnskog och artrika ekosystem försvinner.

Speciellt för Borneo

Under de senaste decennierna är det virkesproduktionen och den ökade odlingen av oljepalmer som drivit avskogningen på Borneo.  Uppskattningsvis var cirka 50% av avskogningen på Borneo  under åren 2005–2015 orsakat av oljepalmplantager.

Läs om andra hot mot orangutangen här.