Att bekämpa bränder är mycket utmanande i Borneos regnskog, där skogsbränder förekommer varje år. Save the Orangutan använder nu, i samarbete med DHI GRAS, satellitdata för att identifiera brandrisker i de mest utsatta områdena.

Varje år under torrperioden orsakar skogsbränder stor förödelse i de tropiska regnskogarna på Borneo, som är världens tredje största ö. För att kunna odla marken bränner människor skogen vilket orsakar skada för både djur och människor. Det innebär också att stora, artrika regnskogsområden försvinner.

satellitdata
Varje år påverkas Borneos regnskogar av skogsbränder (Foto: BPI)

Hos Save the Orangutan arbetar vi därför ständigt med våra partners för att proaktivt förebygga bränder. En av de senaste metoderna i kampen mot skogsbränderna är satellitdata.

Nu har Save the Orangutan och vår indonesiska partner BOS Foundation påbörjat ett samarbete med företaget DHI GRAS, som är experter på satellitdata.

”Med våra partners i Indonesien har vi engagerat många lokalinvånare i brandbekämpningspatruller. Vi hoppas på att genom förbättrad användning av satellitdata kunna stärka både övervakningen ovanifrån och samtidigt hjälpa att prioritera insatser på marken. Dessutom kan de uppgifter som samlas in användas för att dokumentera brandrisk och olaglig skogsavverkning till myndigheterna,” förklarar Marie Sigvardt, som är programansvarig på Save the Orangutan.

Läs också: Data bekräftar: Skövlingen av Indonesiens regnskog ökat drastiskt under coronanedstängning

Mads Christensen, Business Development och Project Manager på DHI GRAS, instämmer:

”Satellitdata är ett fantastiskt verktyg för att dokumentera status och identifiera förändringar i samband med miljöarbete. Genom att analysera data kan vi t.ex. kartlägga skogsskydd, dokumentera förändringar över tid och skapa en brandriskmodell för att identifiera de områden som är mest utsatta för bränder. Det gör det lättare att reagera proaktivt,” förklarar han.

Det enda sättet att övervaka stora områden

Projektet fokuserar inledningsvis på det stora, delvis skyddade området Mawas på Borneo. Save the Orangutans partnerorganisation BOS Foundation-Mawas, myndigheterna och andra organisationer genomför redan stora insatser för att stoppa bränderna. Men ofta kan de inte reagera tillräckligt snabbt när bränderna uppstår.

Därför läggs fokus på att förbättra det förebyggande arbetet. Satellitdata är här ett viktigt komplement till fältarbete och drönare.

”Användningen av satellitdata gör det lättare för våra team att övervaka utvecklingen i fälten – särskilt i avlägsna områden som är svåråtkomliga”, förklarar Jhanson Regalino, programchef för BOSF-Mawas Conservation Program.

Satellitdata
Skogsbränder sydost om Mawas observerat från satellit (Contains modified Copernicus Sentinel data, processed by DHI GRAS)

Men användningen av satellitdata måste anpassas till förhållandena i tropikerna:

”Ofta är tjocka molntäcken en utmaning när satellitbaserade jordobservationer utförs i tropikerna. Men genom att använda en kombination av optiska sensorer och radarsensorer kan satellitdata användas som ett verktyg för att mäta, övervaka och identifiera förändringar över mycket stora områden – även i tropikerna, oavsett väderförhållanden och tid på dagen,” säger Mads Christensen.

Läs också: Skogsbränder i coronatider

Kombination av teknisk kunskap och konkreta utmaningar

satellitdata
Drönarbilder av nerbränd regnskog från 2019 (Foto: Tuanan forskningsstation)

Satellitdata är redan en del av de vektyg som Save the Orangutan använder sig av tillsammans med lokala partnern BOS Foundations Mawas Conservation Program.

Övervakningsteamen i skogsområdena använder bland annat GPS och drönare för att kartlägga var bränder har inträffat och var olaglig avverkning har registrerats. Satellitdata medför däremot många fler möjligheter för att övervaka skogarna. Det kräver dock särskilda färdigheter för att kunna analysera och utnyttja dessa möjligheter optimalt.

”För att få en fullständig bild av analysen av data måste man vara expert. Denna expertkunskap bidrar DHI GRAS med så att medarbetarna i Mawasområdet kan utbildas för att få betydligt mer ut av satellitdata,” förklarar Marie Sigvardt.

Bli månadsgivare.

Samarbetet kombinerar DHI GRAS tekniska kunskap med de konkreta utmaningar som Save the Orangutan och våra indonesiska partners möter varje dag.

”Det är rätt fantastiskt när vårt tekniska arbete kan bidra till att stödja specifika ändamål på jorden, som kampen för orangutangerna, skogarna och lokalbefolkningen på Borneo”, avslutar Mads Christensen.

Projektet finansieras av danska CISU (Civilsamfund i udvikling) och pågår fram till september 2021.