Kära medlemmar och givare i svenska Save the Orangutan,

Vi vill ta tillfället i akt att dela med oss av en viktig uppdatering angående information om arbetet i den danska moderorganisationen Red Orangutangen. I en artikel i tidskriften Globalnyt.dk den 15 april har tidigare medarbetare i det danska sekretariatet uttalat sig kritiskt om generalsekreterarens ledning och ansvar för ett dåligt arbetsklimat. Den danska styrelsen i Red Orangutangen gick samma dag ut med ett meddelande på organisationens webbplats, där det framgår att generalsekreteraren har tagit tjänstledigt och ersatts temporärt av tillförordnad generalsekreterare.

Vi i den svenska styrelsen tar dessa uppgifter på stort allvar. Den svenska styrelsen är vald av den svenska organisationen och påverkar inte direkt hur den danska verksamheten fungerar. Vi anlitar det danska sekretariatet för att sköta vår administration. Men det ska självklart ske i enlighet med de krav vi har utarbetat tillsammans med sekretariatet i våra etiska riktlinjer.

Vi vill försäkra alla svenska givare om att vårt engagemang för att rädda orangutanger och bevara deras livsmiljö förblir oförändrat. Era bidrag och stöd är avgörande för att göra detta möjligt, och vi är djupt tacksamma för ert fortsatta stöd.

Vi ger den danska organisationen vårt tydliga stöd i deras strävan att förbättra arbetsklimatet i sekretariatet. Den organisation vi vill ha ska arbeta under goda arbetsförhållanden. Alla former av oetiskt beteende på arbetsplatsen är oacceptabla. Vi är för närvarande i kontakt med den danska organisationen för att få en fullständig förståelse för situationen och för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att hantera de allvarliga anklagelser som framkommit.

Vi kommer att fortsätta att vara öppna och transparenta med våra medlemmar och givare under denna process och kommer att hålla er informerade om utvecklingen.

Tack för ert stöd och förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Lind, ordförande