Satellitdata visar att skövlingen av regnskog i Indonesien ökat med 50% under de första 20 veckorna av 2020. De nya siffrorna bekräftar inte bara en världsomspännande tendens till ökad avskogning till följd av coronakrisen – det är mycket värre än fruktat. Det har stora konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet även efter coronakrisen, menar Save the Orangutan.

Trots att färre antal flygningar under coronapandemin varit positivt för klimatet har andra klimatsyndare varit aktiva. På flera områden i världen har ökad avskogning rapporterats till följd av coronakrisen. Detta är inte minst fallet i Indonesien som har stora områden tropisk skog.

Nu visar ny satellitinformation mer specifikt hur läget ser ut i Indonesien. Enligt Climate Home News visar satellitdatan att skogsskövlingen i Indonesien under de första 20 veckorna 2020 ökat med 50% jämfört med samma period förra året. Informationen har samlats in av Global Land Analysis and Discovery (GLAD) laboratorium vid University of Maryland och analyserats av Greenpeace.

”Satellitdatan bekräftar vad vi hör från våra indonesiska partners. Många människor förlorar sina jobb på grund av pandemin och därför blir de desperata. Avskogning är en av de lösningar de ser för att generera intäkter,” förklarar Marie Sigvardt, programansvarig på Save the Orangutan.

Läs också: Coronastöd för orangutanger och lokalbefolkningen: Här är våra insatser mot COVID-19

Ekonomiska konsekvenser av krisen kan fortsätta

Siffror från World Food Program visar att 5,2 miljoner människor i Indonesien kan riskera att förlora sina jobb på grund av pandemin. Dessutom kan brist på regnskogsskydd till följd av restriktioner under coronanedstängingar ha gjort det betydligt lättare att utföra dessa olagliga aktiviteter. Patrulleringar i skogsområdena är bland annat mycket mer begränsade, men även andra typer av aktiviteter i skogarna har pausats, vilket möjliggör illegala aktiviteter.

”Det värsta är faktiskt ifall den ekonomiska utvecklingen i Indonesien är huvudorsaken till den ökade avverkningen. Den ekonomiska situationen kommer troligtvis inte att förändras inom den närmaste tid i Indonesien, och då kan det befaras att den ökade avverkningen kommer att fortsätta efter nedstängningarna. Därför är det viktigt att ha lokalinvånarnas ekonomi i åtanke i samband med återöppningen av landet, ” säger Marie Sigvardt.

Data bekräftar: Skövlingen av Indonesiens regnskog ökar

Coronakrisen påverkar redan befintliga utmaningar

Avskogning är redan ett stort problem i Indonesien, men regeringens politik inom detta område har gjort att avskogningen varit relativt stabil under de senaste åren. Det har coronakrisen nu ändrat på.

”Det här är rätt allvarligt”, säger Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler. ”Illegal avverkning är ett stort hot mot regnskogen och därmed också mot akut hotade arter som orangutangen. Samtidigt har den årliga skogsbrandssäsongen precis börjat. Det är en farlig cocktail för människorna, biologiska mångfalden och klimatet. ”

Luftföroreningar från skogsbränder kan göra COVID-19-patienter ännu mer utsatta, medan avskogning och skogsbränder leder till att en stor mängd koldioxid frigörs i atmosfären och hotar djurens livsmiljö.

Hanne Gürtler efterlyser därför ett mer långsiktigt och holistiskt fokus i lösningarna på coronakrisen:

”Utmaningarna med brand, avskogning, fattigdom och förlust av biologisk mångfald är sammanflätade och coronakrisen förvärrar dessa utmaningar. Det finns ett behov av ett ökat fokus på detta. Coronapandemin kommer att få långsiktiga konsekvenser när avskogningen ökar, säger Hanne Gürtler.

Läs också: Brandsäsongen har börjat: Centrala Kalimantan utlyser nödläge

Save the Orangutan arbetar för att motverka illegal avverkning och skogsbränder

Save the Orangutan arbetar med indonesiska partners för att förebygga illegal avverkning och skogsbränder. Det senaste initiativet är ett projekt finansierat av danska Civilsamhällsfonden (Civilsamfundspuljen) med syftet att vidareutveckla användningen av satellitdata för att förbättra övervakningen av regnskogen och analys av data. Det kan vara ett bra verktyg för att bedöma var det finns risk för brand och därmed kunna förhindra det. En insats som blivit ännu mer relevant efter den senaste tidens utveckling i skogsområdena.

Samtidigt fokuserar Save the Orangutan på att skapa hållbara inkomstkällor för lokalbefolkningen, så att de inte känner sig tvungna att avverka skogen för att få mat på bordet.

Läs mer om samarbetet med ursprungsbefolkningen.