I dag inleddes FN:s konferens om biologisk mångfald COP15. Under konferensen ska nya internationella mål förhandlas fram för arbetet med biologisk mångfald och natur under de kommande 10 åren.

Världens biologiska mångfald är i kris. Förlusten av livsmiljöer, klimatförändringar och föroreningar innebär att över en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning.

Det är inget annat än en katastrof. Därför har konferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald COP15 som inleds idag stor betydelse. Här kommer världsledare förhandla fram nya internationella mål för de kommande tio års arbete för biologisk mångfald och naturen.

”Under de senaste åren har fokus främst varit på klimatkrisen och FN:s klimatkonferenser. Även om klimatåtgärder är extremt viktiga, får krisen för biologisk mångfald inte överskuggas av klimatkrisen. Om vi ​​inte agerar nu riskerar vi att förlora många arter och vitala ekosystem, som också har en enorm betydelse för människor ”, säger Hanne Gürtler, Save the Orangutans generalsekreterare.

Pandemin har försenat mötet

COP15 har flyttats fram flera gånger på grund av coronapandemin. Och mötet har nu av samma orsak blivit uppdelat på två tillfällen. Första delen av mötet den 11–15 oktober föregår främst online, medan deltagarna förväntas kunna träffas fysiskt i Kina till den andra delen av mötet under våren. Det är under våren som de sista förhandlingarna om avtalet kommer att äga rum. Mötet i oktober ska däremot bygga en grund för de kommande förhandlingarna.

Läs också: 7 anledningar till att ta hand om regnskogen

Borneo är en hotspot för biologisk mångfald

Skydda hotspots för biologisk mångfald

Hanne Gürtler vill ha ambitiösa mål och vädjar om att FN:s miljöprograms ambitioner om ett närmare samarbete med ursprungsfolk ska beaktas i förhandlingarna.

”De områden i världen där biologisk mångfald och ekosystem bäst tas om hand är där ursprungsfolken har rättigheterna till deras skog. Därför bör ursprungsfolk ha en viktig roll för naturvård – det är en fördel både för dem och för naturen”, säger Hanne Gürtler.

Samtidigt har Save the Orangutan en önskan om att särskilt fokus läggs på de områden i världen som är hotspots för biologisk mångfald. Det gäller bland annat Borneo.

”Borneo är, liksom andra hotspots för biologisk mångfald, en av de platser i världen där det finns allra flest unika arter – både djur och växter. I kampen för den biologiska mångfalden är det därför särskilt viktigt att skydda dessa områden”, förklarar Hanne Gürtler.

Långt från målet

De nya målen för naturen och biologiska mångfalden ska ersätta de så kallade Aichi-målen, som gick ut 2020. Förra året avslöjade en stor rapport att inget av Aichi-målen faktiskt uppnåtts. Endast några få delmål kunde bockas av på listan och det bådar inte gott för framtiden.

”Målen är viktiga eftersom de visar vilken väg världsledare vill gå inom detta område”, säger Hanne Gürtler. Men om implementeringen inte hänger med saknar besluten effekt.