Som en del av ett projekt, med målet är att stärka ursprungsbefolkningens kulturella identitet på Borneo, bjöds kvinnorna från Dayak Wehea stammen i början av året till en workshop om traditionella hantverk. Här lärde de sig bland annat att använda det hållbara materialet bambu till sina hantverk.

Korgar, hattar, figurer och traditionella föremål till ceremonier. Hantverken är en viktig del av ursprungsbefolkningens kultur på Borneo, både i vardagslivet och i samband med många traditionella ritualer.

Varje stam har sina egna unika mönster som flätas eller ristas in i hantverken.

Rotting, som är det mest använda materialet för dessa typ av hantverk, har däremot blivit allt mer svårt att få tag på. Tidigare i år, innan coronakrisen drabbade Indonesien, arrangerades därför en workshop för kvinnorna i Dayak Wehea-stammen där det lärde sig att använda ett annat hållbart material, nämligen bambu.

Workshoppen arrangerades av Save the Orangutan och vår indonesiska partner BOSF-RHO som en del av ett större projekt finansierat av danska CISU (Civilsamfund i udvikling). Målet med projektet är att tillsammans med den indonesiska Dayak Wehea-stammen stärka deras traditioner och kultur för att de ska hitta tillbaka till sin identitet och känna stolthet över sitt ursprung. Detta är bara en del av ett större arbete med målet att bidra till kampen för ursprungsbefolkningens rättigheter till skogsområdena de bor i och stötta dem för att kunna bevara regnskogen.

Läs också: Kultur som verktyg i kampen för rättigheter

Dayak Wehea stammens traditionella hantverk
Kvinnorna flätade bland annat korgar under workshoppen (Foto: Siti Rahma/BOSF-RHO)

Rotting är en knapp resurs

I Dayak Wehea-kulturen används traditionella hantverk till bland annat jordbruk, ceremonier, ritualer samt inom handeln. Mycket av materialet är flätat (lokalt kallat emtiem) eller karvat och hugget i trä (enjeh). Det mest använda materialet för att tillverka dessa hantverk är rotting, som är en slags klättrande palmart som växer i regnskogen.

Rotting har dock blivit allt mer svårtillgängligt. Det innebär att hantverken bara kan produceras under vissa tider på året – vanligtvis i samband med kulturella evenemang. Samtidigt behöver lokalbefolkningen fortfarande hantverken i sin vardag. Bambu har därför setts som ett hållbart alternativ till rotting. Bambu är lätt att hitta i områdena kring byarna, men det måste behandlas innan det kan användas.

Till följd av detta lärde sig deltagarna på workshoppen hur de kan omvandla bambu till ett material som kan flätas. De lärde sig också att välja och arbeta med naturliga färgämnen, utvärdera kvaliteten på olika råvaror och hur de kan sälja hantverken efteråt.

Dayak Wehea stammens traditionella hantverk
Det finns rikligt med bambu kring byarna (Foto: Siti Rahma/BOSF-RHO)

Samtidigt möjliggjorde workshoppen kunskapsutbyte kvinnorna emellan. Dayak Wehea-stammen består endast av sex byar på Borneo, och kunskap om stammens unika mönster håller på att dö ut. Det är en viktig del av deras kulturella identitet och därför också en del av projektets fokus.

Läs mer om Dayak Wehea-stammen

Alla deltagare i workshoppen var kvinnor från Dayak Wehea-byarna. Kvinnorna var mycket involverade i de olika inlärningsmomenten. Stämningen var livlig, inte minst på grund av alla barn som följt med sina mammor på workshop, och skratt fyllde rummet. Det är inte ovanligt att kvinnorna i byarna både tar hand om sina barn samtidigt som de agerar hantverkare.

Dayak Wehea stammens traditionella hantverk
Flera av kvinnorna tog med sina barn till workshoppen (Foto: Nur Syamsiyah/BOSF-RHO)

Efteråt fick kvinnorna utvärdera workshoppen och deltagarna uttryckte glädje över att få utveckla sina färdigheter och arbeta tillsammans med andra.

Dessa workshops hjälper samhällen att skapa stolthet över sin kultur och identitet, bevara traditioner, dela erfarenheter med varandra och arbeta för att skapa alternativa och hållbara inkomstkällor.

Ursprungsbefolkningen är speciellt utsatt under coronakrisen. Vi samlar därför in pengar för att kunna hjälpa dessa byar i och kring regnskogen. Vill du hjälpa till kan du donera via swish: 123 900 1421 eller via Plusgiro: 900142-1 eller Bankgiro: 900-1421.