Indonesien har med deltavarianten blivit ett nytt epicentrum för COVID-19. De områden där Save the Orangutan arbetar är också drabbade och insatserna för att förebygga och begränsa smittspridningen måste därför utökas.

Under de senaste veckorna har antalet nya fall av coronavirus ökat markant i Indonesien, och på många håll är sjukvårdssystemet under extremt tryck. Den nya, mer smittsamma deltavarianten sprider sig snabbt i stora delar av landet, även på Borneo. Indonesien har nu blivit ett nytt epicentrum för COVID-19.

I mitten av juli var antalet dagliga smittfall uppe på 56 000 och Indonesien är nu det land i världen med flest antal dödsfall till följd av COVID-19 per dag. Enbart under sista veckan i juli registrerades fler än 12 000 dödsfall relaterade till COVID-19.

Våra programområden påverkas också

De områden där Save the Orangutan och våra lokala partners arbetar är dessvärre också hårt drabbade.

Det gäller bland annat centrala Kalimantan, som är hem för orangutangrehabiliteringscentret Nyaru Menteng, regnskogsområdet Mawas och frisläppningsområdena Bukit Baka Bukit Raya National Park och Bukit Batikap Protection Forest. Här har fler än 30 000 smittfall registrerats i slutet av juli 2021.

I östra Kalimantan, där rehabiliteringscentret Samboja Lestari och Kehje Sewen skogen ligger, registrerades fler än 100 000 fall. För tillfället kan inte ens de mest avlägsna områdena vi arbetar i komma undan hotet som COVID-19 utgör.

Insatserna har tagit oss igenom de första 17 månaderna

Sedan pandemin slog till i början av 2020 har Save the Orangutan haft ett nära samarbete med våra lokala partners, BOS Foundation och Yayasan Borneo Nature Indonesia, för att skydda medarbetare, orangutanger och lokala samhällen i våra programområden från COVID-19.

Tack vare generösa donationer från stiftelser och privatpersoner samt projektstöd från Civilsamfundspuljen och Postkodstiftelsen har Save the Orangutan kunnat stödja flera insatser på Borneo för att förhindra smittspridning och för att lindra konsekvenserna av COVID-19. Det har gjort det möjligt för oss att ta oss igenom de första 17 månaderna av coronapandemin.

Nya och fler initiativ nödvändiga i kampen mot deltavarianten

Med ökningen av antalet smittade till följd av deltavariantens intåg i Indonesien är det nödvändigt med ytterligare åtgärder. Save the Orangutan är i löpande kontakt med våra partners på Borneo och kommer att hjälpa dem på bästa möjliga sätt i kampen mot den mycket smittsamma deltavarianten.

Säkerhetsåtgärderna på rehabiliteringscentren ska inte enbart bibehållas – de ska utökas. Detta kommer bland annat innebära att medarbetare på centren ska testas oftare och att ytterligare COVID-19 stöd införs till medarbetarnas familjer och låginkomsthushåll i programområdena.

Insatserna i byarna i och kring våra programområden ska också ökas och samarbetet med myndigheter stärkas, så att möjligheterna till testning och behandling också når ut i de avlägsna områdena.