Dayak Wehea-stammen i den indonesiska delen av Borneo (Kalimantan) är ett ursprungsfolk som upplever ökad marginalisering i takt med att de förlorar rättigheterna till sin mark. Nu ska ett nytt projekt stärka deras kulturella gemenskap och på så vis även stärka kampen för deras rättigheter.

I och omkring Borneos regnskog bor Dayak Wehea-folket. En ursprungsbefolkning som i generationer levt i harmoni med naturen och använt sig av skogen på ett hållbart vis. Men detta har ändrats under åren. Den industriella utvecklingen och Dayak Wehea-stammens avsaknad av rättigheter har inneburit att deras skogsområden övertagits av plantager. Utvecklingen hotar nu deras traditionella sätt att leva.

På grund av detta har Save the Orangutan tillsammans med vår lokala partnerorganisation BOSF-RHO och sex Dayak-Wehea byar i östra Kalimantan inlett ett projekt som ska stärka stammens kulturella värdegemenskap.

Hoppet är att stärka stammen i kampen om rättigheterna för deras mark – både för deras och för regnskogens skull. Målet är även att ge dem tron på att den speciella kunskap och de traditioner som binder dem samman har stort värde.

”Utan kultur har du ingen identitet. Vi vill att de ska vara stolta över att vara Dayak Wehea.”, säger projektledare Aldrianto Priadjati från BOSF-RHO.

Projektet är en del av ett större projekt finansierat av danska CISU (Civilsamfund i udvikling) och inleddes den 1 juli 2019. I samband med detta var representanter från Save the Orangutan på projektbesök under hösten 2019 och genomförde tillsammans med BOSF-RHO ett antal intervjuer med invånarna i Dayak Wehea-byarna.

Läs mer om Dayak Wehea-stammen här.

Save the Orangutans projektmedarbetare Ditlev Damhus utförde i samarbete med BOSF-RHO ett antal intervjuer med invånarna i byarna.

Kultur rakt från hjärtat

Dayak Wehea-stammen är en av flera hundra ursprungsfolk som bor i Kalimantan. Genom generationer har stammen hållit fast vid gamla traditioner som fortfarande samlar familjer och byar. Detta gäller inte minst risfestivalen Lom Plai, som varje år samlar invånarna till skördefest. 

”Det speciella med detta projekt är att det fokuserar på deras kultur. Det kommer direkt från deras hjärtan. Kultur är inte något som många organisationer arbetar med,” berättar Aldrianto Priadjati.

När Save the Orangutans projektmedarbetare Ditlev Damhus besökte byarna verkade invånarna väldigt glada över att folk utifrån visade intresse för deras kultur:

”De kan berätta i timtals om ritualer, språk, dans och andra delar av deras kulturella traditioner. Jag upplevde generellt sett stor entusiasm kring projektet och fick bekräftat att det är viktigt att lägga fokus på deras kultur,” berättar Ditlev Damhus.

Projektet kommer att lyfta fram allt det som gör Dayak Wehea-stammen unik. Det kommer både att anordnas danstävlingar samt workshops i traditionella hantverk. Det kommer även att skapas en ordbok för att hjälpa med att bibehålla stammens egna språk som annars bara överförs muntligt.

Utvecklingen påverkar både natur och kultur

Dayak Wehea-kulturen har ett nära band till naturen. De själva odlar sin jord och i skogen letar de mat och material till bland annat verktyg och hantverk. Det finns en grundläggande respekt och förståelse för regnskogen som de genom tiderna levt sida-vid-sida med.

Men den moderna världen lämnar inte mycket plats till det traditionella sättet att leva. Industriella sektorns våldsamma utveckling har lett till att skogen övertagits av företag och plantager. Plantagerna kan odlas i 25 år – sedan efterlämnas jorden ofruktbar. Istället för att själva odla jorden arbetar många från Dayak Wehea stammen nu på oljepalmplantager. Det håller dem ifrån fattigdom men är förödande för naturen som annars spelar en så betydande roll i Dayak Wehea-stammens traditionella kultur.

”Det är ett måste att anpassa sig till den extremt snabba utvecklingen som vi ser. Men det finns inte tid till att tänka sig om ifall det verkligen är en god idé,” förklarar Aldrianto Priadjati. Han menar att bilden av vad som är mest hållbart för stammen och för regnskogen på sikt försvunnit:

”Det långsiktiga perspektivet var en del av det ursprungliga Dayak Wehea-tankesättet men det håller på att gå förlorat. Vi vill ge tillbaka deras egna kunskap och påminna dem om vem de är. Det handlar inte om att stoppa utvecklingen utan om att komma ihåg vem man är,” säger Aldrianto Priadjati.

Dayak Wehea-stammens byar är idag omringade av oljepalmplantager.

Ursprungsbefolkningens rättigheter bevarar regnskogen

Bevarandet av kulturen är inte endast viktigt i samband med identitet. Det är även en kamp för rättigheter som ska få Dayak Wehea-folket ur marginalisering och samtidigt också bidra till bevarandet av regnskogen. Stammen är nämligen inte officiellt erkänd som ett ursprungsfolk. Erkännandet kan få stor betydelse för att kunna erhålla rättigheter till den mark som är fullkomligt avgörande för att upprätthålla stammens kultur och traditioner.

En stark gemenskap och större kunskap om ursprungsfolk ger en bättre grund för att förespråka för erkännande.

”Rättigheter ger Dayak Wehea-stammen en starkare identitet och bättre möjligheter. Konkret innebär det att de kan motstå industriella intressen och fortsätta med att förvalta naturen på ett hållbart vis, så som de gjort under tusentals år.  Vi stöttar deras rättighetsprocess eftersom vi tror på att de har rätt till marken. Samtidigt är det ett värdefullt sätt att bevara skogen,” säger Ditlev Damhus från Save the Orangutan.

Erkännandet av Dayak Wehea-folket skulle därför betyda en stor seger både för människorna och för naturen.