Save the Orangutan är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Detta innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här. 

Dokument i enlighet med Giva Sveriges Kvalitetskod 2022

A1 - Stadgar
B1 - Senaste protokoll från högsta beslutande organ
C6 - Ersättning för högste tjänsteman
D2 - Placering av kapital
D12 - Motverkan av oegentligheter
E1 - Fundraising Policy
F1 - Uppförandekod
Whistleblower Policy
G1 - Effektrapport 2020 / Effektrapport 2021
G2 - Årsredovisning