Det finns tyvärr många hot mot de kvarvarande, vilda orangutangbestånden i Indonesien och det största hotet är människan. Människan bidrar bland annat till skogsavverkning för att etablera palmoljeplantager, gruvdrift och infrastruktur, illegal skövling av skog, illegal jakt och olaglig handel med djur, skogsbränder samt mycket mer.

Save the Orangutan delar upp hoten i;

👉 hot mot orangutangens livsmiljö
👉 hot mot själva orangutangen.

Alla hoten bör åtgärdas.

Orangutangens naturliga livsmiljö försvinner

Om orangutangen ska överleva i naturen som art är det avgörande att bevara och skydda deras naturliga livsmiljö. Dessvärre finns det flera olika hot som konstant sätter press på orangutangens livsmiljö i Indonesien. De största hoten är:

  • Skogsavverkning
  • Illegal skövling av skog
  • Skogsbränder
  • Ursprungsbefolkningens avsaknad av rättigheter till skog

Det primära hotet mot orangutangens livsmiljö är avskogning till fördel för palmoljeplantager, gruvdrift och infrastruktur. Utöver det försvinner stora skogsområden till följd av skogsbränder.

Uppemot 80 procent av orangutangens livsmiljö i Indonesien och Malaysia har försvunnit under de fyra senaste årtiondena. Senaste undersökningarna visar på att det finns under 100 000 orangutanger kvar i världen (IUCN Red List). Cirka 50–100 000 på Borneo och cirka 15 000 på Sumatra, som är de enda två områden som orangutangen bor på. Undersökningarna indikerar också även att mellan 3 000 och 5 000 orangutanger försvinner årligen.

Orangutangen är ett oskyldigt offer för illegala aktiviteter

Andra hot, som ofta går hand i hand med förstörelse av regnskog, är den illegala handeln med vilda djur. Jakt medför också allvarliga konsekvenser för orangutangerna.

Orangutangen är ofta ett oskyldigt offer i mötet med människan och med organisationer. Nedan följer de största hoten för orangutangen i mötet med människan.

  • Illegal handel med vilda utrotningshotade djur
  •  Jakt
  • Okunskap och rädsla

Mellan 200 och 500 orangutanger faller varje år offer för den internationella illegala handeln med vilda djur, där de är populära som husdjur och inom underhållningsindustrin. Siffrorna kan vara större, eftersom detta endast omfattar handeln som sker över landsgränser.

Utöver de hot som människan orsakar så är orangutangen ytterst sårbar på grund av den långa reproduktionstiden. En orangutanghona blir först könsmogen när hon är kring 14–16 år gammal och det går 7–9 år mellan hennes födslar.

Orangutangens överlevnad blir allt mer osäker för varje år som går. Vissa experter talar om att orangutangen kommer att försvinna inom de kommande 20 åren om inte orangutangens hem effektivt skyddas och att den illegala jakten och handeln med orangutanger stoppas.

Källor: CITES och IUCN