När länder ska på rätt väg igen efter COVID-19 pandemin fokuserar vi mest på det ekonomiska och det sociala, medan vi glömmer bort naturen. Men just naturvård har stor betydelse för att vi ska kunna undvika pandemier i framtiden.

Världens skogar ger liv på många sätt.  De är hem för milliontals arter. De har enorm betydelse för klimatet, vattnets kretslopp och spelar även många andra viktiga roller eftersom naturens hälsa hänger ihop med människans eget välmående.

Det blev tydligt under pandemin då många experter riktade  uppmärksamheten mot det faktum att människans behandling av naturen är en farlig lek med vår egen hälsa. Risken för överföring av zoonoser* – som i vissa tillfällen kan utveckla sig till epidemier och pandemier – förstoras när skogen skövlas och människan kommer i tätare kontakt med skogens djur.

Läs även: 7 anledningar att ta hand om regnskogen

Ändå är skyddandet av naturen sällan med i tankegången gällande de post-COVID-handlingsplaner som ska hjälpa världens länder att återhämta sig socialt och ekonomiskt efter pandemin.

”Vi har sett ett ökat press på skogarna under pandemin och det är jätte viktigt att vi tänker in naturskydd i förebyggandet av nya pandemier och återhämtandet efter COVID-19,” säger Save the Orangutans programledare Marie Sigvardt och lägger sedan till:

”Pandemier uppstår bland annat för att vi pressar naturen. Därför har det varit viktigt för oss att det budskapet förmedlas till politikerna. De ska ju jonglera mellan många olika hänsyn och intressen i en otroligt pressad tid.”

Lokalbefolkningen är viktig för skogarna

Just detta har Save the Orangutan haft fokus på i flera projekt sedan coronapandemins början. Bland annat i ett samarbete med vår partnerorganisation Borneo Nature Foundation (BNF) i nationalparken Sebangau.

Här är målet med arbetet bland annat att indonesiska politik börjar tänka in skogarna när de bekämpar coronapandemin – samt när de ska minska risken för nya pandemier. Även generella utvecklingsinitiativ måste framöver ha fokus på både människa och skog eftersom de två är så tätt förbundna.

Därför har involvering av lokalbefolkningen i området fyllt lika mycket i projektet som uppropet till de lokala politikerna.

”Lokalbefolkningen kan spela en viktig roll i att ta hand om skogarna. Därför bör vi involvera dem i arbetet med naturskydd. När vi tänker framåt är det särskilt viktigt att barn och unga har en tydlig miljöförståelse. Det är de som är framtiden och som ska växa upp med eller utan skogarna,” förklarar Marie Sigvardt.

Läs även: Skogsbränder i coronatider

Undervisning i hur naturvård hänger ihop med hälsa
Genom projektet har BNF genomfört undervisnings-seminarier för lokalbefolkningen om miljö, djur och skog, samt hur naturens och människans hälsa hänger ihop (Foto: BNF)

Skogsbränder kan förvärra symptomerna på COVID-19

Genom projektet har BNF arrangerat undervisnings-seminarier för lokalbefolkningen – särskilt för barn och unga – om miljö, djur och skog, samt hur naturens hälsa hänger ihop med människans. Bland annat har undervisningen handlat om hur det kan påverka oss när regnskogen brinner.

”Sebangau består av torvmosseskog. När den brinner uppstår ett stort hälsoproblem. De här typerna av bränder innehåller partiklar som gör dem ännu mer skadliga för hälsan än vanliga skogsbränder. När dessa bränder uppstår tillsammans med COVID-19 finns det fara för att det kan förvärra symptomerna. Därför har vi särskilt fokus på att minska skogsbränder,” fortsätter Marie Sigvardt.

Skogsbränder är farligt för både människans och naturens hälsa
En skogsbrand i regnskogen är en ännu större hälsorisk under COVID-19-pandemin (Foto: BPI)

Ökat skydd av skogen

Utöver att undervisa lokalbefolkningen och det långsiktiga politiska arbetet, har projektet också haft fokus på konkret skydd av skogen här och nu.

Och det har varit en stor succé. Redan innan pandemin patrullerade lokala teams i skogen för att hålla öga med olagliga aktiviteter. Det kunde bland annat vara skogsavverkning eller påbörjade skogsbränder. Med projektet har insatsen intensiverats. Långt fler patruller kan nu täcka ett större område.

Stöd vårt arbete: Bli regnskogssponsor

Patrullerandet visade sig vara nödvändigt särskilt i början av pandemin. Då upplevde myndigheterna en en markant stigning i antalet rapporteringar om skogsavverkande på Borneo – bland annat i Sebangau.

Större skydd av skogen innebär också flera nya tilltag: Till exempel träning i så kallad ’smart-patrullering’. Det går ut på att patrullerna registrerar det de ser i skogen i en app. Även fast uppkoppling är sällsynt ute i regnskogen kan appen spara upplysningarna. Sedan laddas de upp när telefonen återigen har uppkoppling till nätet. Det underlättar datainsamlingen så att myndigheterna snabbare kan motta rapporteringar.

Projektet fortsätter i 2022 fast med större fokus på att återupprätta torvmosseskog.

 

*Zoonoser är smittsamma sjukdomar som kan spridas mellan människor och djur.