Save the Orangutans ekonomi och ledning

Under denna sida kan du läsa mer om Save the Orangutans ekonomi och ledning. Detta inkluderar bland annat insamlade medel och fördelning, information om årsmötet och årsredovisning samt utvärdering av vårt arbete.

Save the Orangutan förlitar sig på stöd från privatpersoner, stiftelser samt företag.

Vad händer med de pengar jag donerar?

När du skänker pengar till Save the Orangutan går din donation till rehabilitering och frisläppning av orangutanger på Borneo samt bevarandet av deras hem i regnskogen. Stor del av pengarna går till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. Pengarna går även  till arbetet att restaurera och skydda regnskogen för att säkra att de vilda orangutangerna har någonstans att bo även i framtiden.
Dessutom går en del av beloppet, ca 25 % av intäkterna, till arbetet här hemma med bland annat informationsarbete, ansökan om medel, medlemsservice, utgifter för porto samt vår hemsida. Arbete som möjliggör våra insatser på Borneo. Resterande summa, det vill säga ca 75 % av intäkterna, överförs löpande till arbetet på Borneo.

90-konto

Save the Orangutan har 90-konto och därmed står vår verksamhet under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
Våra bankgironummer är  900-1421 och plusgiro 90 01 42-1.

Årsredovisning

Föreningens Årsredovisning för 2019
Revisionsberättelsen för 2019


Så användes pengarna under 2019

Insamlade medel

Save the Orangutan samlade in 26,7 miljoner svenska kronor under 2019, varav 24,6 miljoner in i Danmark och 1,8 miljoner i Sverige och 0,3 miljoner i England och Wales, från privata bidragsgivare, fonder samt företag.

Intäkterna för Save the Orangutan Sverige 2019:

Privata fasta stöttare: 1 648 000 kr
Privata gåvor: 204 000 kr
Företagsbidrag: 5 000 kr

Fördelning av medel

Under 2019 använde Save the Orangutan 21 miljoner kronor till ändamålsspecifika aktiviteter, vilket motsvarar 78,6 % av de insamlade medlen. Det utdelades 15,7 miljoner kronor till våra partners på Borneo. Save the Orangutan har under 2019 sammanlagt använt 5,6 miljoner kronor, motsvarande 21 % av de insamlade medlen till medlemsservice, administration samt insamlingsaktiviteter. Utgifterna för administration låg under 2019 på 4,6 %. Av de insamlade medlen överfördes 0,2 % till det egna kapitalet till nya initiativ under 2020.

 


Årsmötet

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet.

Läs mer om årsmötet här >>


Utvärdering av vårt arbete

Save the Orangutan arbetar hårt för att kontinuerligt nå de bästa resultaten. Vi utför därför också regelbundna utvärderingar och bedömningar av vår verksamhet för att säkerställa att organisationen går i rätt riktning i anknytning till våra mål och strategier. Vi tillpassar även löpande vårt arbete utifrån de utvärderingar som genomförs för att säkerställa maximal inverkan.

Varje kvartal följer styrelsen upp strategin och handlingsplanen för organisationen och säkerställer att dessa följs. Strategin och handlingsplanen inkluderar både kvalitativa samt kvantitativa mål och styrelsen tar i bedömningen i beaktande både den ekonomiska delen samt organisationens andra aktiviteter.

Save the Orangutan har en löpande dialog med vår indonesiska samarbetspartner BOS Foundation om arbetet lokalt i Indonesien. Varje kvartal utförs en statusrapport där vi tillsammans evaluerar och bedömer mål och utfall av de projekt Save the Orangutan stöttar. Årligen anordnas även ett partnermöte för att gemensamt ta upp aktuella ärenden och förbättringsförslag.

Vi är måna om att förmedla våra aktiviteter till våra stöttare och övriga intressenter och uppdatera därför om våra och vår partner BOS Foundations senaste insatser och resultat både på hemsidan, i sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

I vår senaste årsrapport nedan kan du även läsa mer om Save the Orangutan’s mål, insatser samt resultat under 2018.

Du kan även läsa om BOS Foundations arbete i deras årsrapport ”Highlights 2018”.

Läs Save the Orangutans årsrapporter >>

Läs BOSF:s årsrapport ”Highlights 2018” här >>


Save the Orangutan står under tillsyn av: