Save the Orangutans ekonomi och ledning

Under denna sida kan du läsa mer om Save the Orangutans ekonomi och ledning. Detta inkluderar bland annat insamlade medel och fördelning, information om årsmötet och årsredovisning samt utvärdering av vårt arbete.

Save the Orangutan förlitar sig på stöd från privatpersoner, stiftelser samt företag.

Vad händer med de pengar jag donerar?

När du donerar pengar till Save the Orangutan går dessa till rehabilitering och frisläppning av orangutanger på Borneo. Den största delen av pengarna går till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. En del av donationerna går också till projekt för att säkra att orangutangerna har någonstans att bo när de är redo för att släppas ut i det vilda. Detta sker genom att skydda existerande regnskog och genom att återplantera regnskog på tidigare avverkade områden.
Dessutom går en del av beloppet, ca 25 % av intäkterna, till arbetet här hemma med att skaffa fler medlemmar, ansöka om medel, utgifter för porto samt vår hemsida. Resterande summa, det vill säga ca 75 % av intäkterna, överförs löpande till arbetet på Borneo.

90-konto

Save the Orangutan har 90-konto och därmed står vår verksamhet under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
Våra bankgironummer är  900-1421 och plusgiro 90 01 42-1.

Årsredovisning

Föreningens Årsredovisning för 2018
Revisionsberättelsen för 2018


Så användes pengarna under 2018

Insamlade medel

Save the Orangutan samlade in 25,6 miljoner svenska kronor under 2018 varav 23,8 miljoner i Danmark och 1,8 miljoner i Sverige, från privata bidragsgivare, fonder samt verksamheter.

Intäkterna för Save the Orangutan Sverige 2018:

Privata fasta stöttare: 1 673 000 kr
Privata gåvor: 120 000 kr
Företagsbidrag: 3 000 kr

Fördelning av medel

Under 2018 använde Save the Orangutan 20,4 miljoner kronor till tilldelade aktiviteter, vilket motsvarar 79,6 % av de insamlade medlen. Det utdelades 15,7 miljoner kronor till våra partners på Borneo, en ökning på 21 % i jämförelse med 2017.Save the Orangutan har under 2018 sammanlagt använt knappt 4,5 miljoner kronor, motsvarande 17,7 % av de insamlade medlen till medlemsservice, administration samt insamlingsaktiviteter. Utgifterna för administration låg under 2018 på 4,2 %. Av de insamlade medlen överfördes 2,7 % till det egna kapitalet för att användas till nya initiativ under 2019.

 


Årsmötet

Save the Orangutan är en ideell föreningen och styrs därigenom av sina stadgar. Högsta beslutande organet i föreningen är årsmötet.

Läs mer om årsmötet här >>


Utvärdering av vårt arbete

Save the Orangutan arbetar hårt för att kontinuerligt nå de bästa resultaten. Vi utför därför också regelbundna utvärderingar och bedömningar av vår verksamhet för att säkerställa att organisationen går i rätt riktning i anknytning till våra mål och strategier. Vi tillpassar även löpande vårt arbete utifrån de utvärderingar som genomförs för att säkerställa maximal inverkan.

Varje kvartal följer styrelsen upp strategin och handlingsplanen för organisationen och säkerställer att dessa följs. Strategin och handlingsplanen inkluderar både kvalitativa samt kvantitativa mål och styrelsen tar i bedömningen i beaktande både den ekonomiska delen samt organisationens andra aktiviteter.

Save the Orangutan har en löpande dialog med vår indonesiska samarbetspartner BOS Foundation om arbetet lokalt i Indonesien. Varje kvartal utförs en statusrapport där vi tillsammans evaluerar och bedömer mål och utfall av de projekt Save the Orangutan stöttar. Årligen anordnas även ett partnermöte för att gemensamt ta upp aktuella ärenden och förbättringsförslag.

Vi är måna om att förmedla våra aktiviteter till våra stöttare och övriga intressenter och uppdatera därför om våra och vår partner BOS Foundations senaste insatser och resultat både på hemsidan, i sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

I vår senaste årsrapport nedan kan du även läsa mer om Save the Orangutan’s mål, insatser samt resultat under 2018.

Du kan även läsa om BOS Foundations arbete i deras årsrapport ”Highlights 2018”.

Läs Save the Orangutans årsrapporter >>

Läs BOSF:s årsrapport ”Highlights 2018” här >>


Save the Orangutan står under tillsyn av: