Med kampanjen #plant_1_2_trees fokuserar vi på att återskapa förstörd regnskog och plantera nya träd för framtidens orangutanger. Men hur går vi tillväga?

Skogsavverkning är en av de främsta orsakerna till att orangutangen är en akut hotad art. Varje dag skövlas regnskogen och under de senaste fyra decennierna har 80% av orangutangernas livsmiljöer försvunnit!

Men det finns fortfarande hopp för en del av de brända och avverkade skogsområdena. De kan återskapas och med tiden bli till ny frodig skog där framtidens orangutanger kan leva.

Vi återskapar och återplanterar torvmosseskogen i Mawas på Borneo, som är hem för cirka 2 500 vilda orangutanger. Dessvärre har en tredjedel av området i Mawas förstörts – men det vill vi ändra på.

Stötta arbetet för att återskapa regnskogen här. 

Här kan du lära dig mer om hur vi arbetar:

Återplantering

Frön samlas in i närområden och sås i små påsar gjorda av naturmaterial i plantskolor i de lokala byarna. Senare på året planteras plantorna ut så att de över tid kan växa och bli till ny frodig regnskog.

Det ger hopp för orangutanger och andra djur i området. Men träden bidrar också med att samla upp koldioxid ur atmosfären och lagra det till förmån för klimatet.

Så återskapar vi regnskogen
Återplantering (Foto: BPI)

Mycket av återplanteringsarbetet utförs av lokalbefolkningen i området. De planterar frön, tar hand om plantorna och planterar ut dem när det är dags. Arbetet ger lokalbefolkningen bättre levnadsförhållanden och bidrar till mer kunskap om naturvård.

Läs också: Save the Orangutan vill återskapa regnskogen med ny kampanj

Blockering av dräneringskanaler

Ett kännetecken för torvmosseskogen är den höga vattennivån.

Men när Mawas utsågs till ett område för risodling på 1990-talet etablerades hundratals dräneringskanaler i området. Detta hade stora konsekvenser för ekosystemet. Nu när risprojektet övergivits måste därför skadorna orsakade av dräneringskanalerna åtgärdas.

Så återskapar vi regnskogen
Blockering av dräneringskanaler

Som en del av projektet i Mawas blockerar lokalbefolkningen därför dessa dräneringskanaler i området. Det innebär att vattennivån åter kan stiga och torvmossens ekosystem kan återställas. På det sättet kan kolen också förbli i torven istället för att frisläppas i atmosfären som CO2 – och det är viktigt!

Torvmossen är en jordart som fungerar som kolsänka och består av metervis med delvis förmultnade växtrester. I de skogsområden som har förstörts och dränerats kollapsar torven sakta och friger kol som koldioxid i atmosfären. Men återskapas området kan kol åter lagras i jorden och kan därmed bidra till att stabilisera klimatet.

När vattennivån i torvmossen stiger blir också risken för skogsbränder betydligt mindre – återigen är detta viktigt för både den biologiska mångfalden, klimatet, lokalbefolkningen och skogen i sig.

Patruller och brunnar

Även om Mawas är ett skyddat område förekommer fortfarande olagliga aktiviteter såsom skogsavverkning. Därför är det viktigt att övervaka och ta hand om området. Som en del av insatserna i Mawas patrullerar därför lokala grupper området för att skydda det mot skogsbränder och illegal verksamhet.

Samtidigt byggs brunnar, vilket gör det möjligt att effektivt kunna släcka de bränder som kan uppstå i området, speciellt under torrperioden.

Skyddar även den befintliga regnskogen

Aktiviteterna i Mawas gör att området i allmänhet blir mer motståndskraftigt. Detta är också till fördel för den befintliga skogen som ligger intill återplanteringsområdet. Återplanteringsområdet kan där fungera som en skyddszon vilket innebär att den befintliga skogen förhoppningsvis inte kommer att behöva samma insatser.

Läs mer om att återskapa förstörd regnskog.