Smittsamma sjukdomar är tillsammans med avskogning och jakt de tre största hoten mot den akut utrotningshotade orangutangen. Det finns omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor. Detta innefattar bland annat vanlig förkylning, influensa och tuberkulos. På grund av orangutangernas känslighet gäller alltid speciella försiktighetsåtgärder på rehabiliteringscentren så att de inte riskerar att bli smittade av människor.

Kan orangutanger smittas av det nya coronaviruset?

Eftersom orangutangerna är känsliga för virus och bakterier som kan leda till luftvägssjukdomar hos människor kan det dessvärre också finnas risk för att SARS-CoV-2 utgör ett hot mot orangutanger. Det finns dock ännu inga dokumenterade fall av sjukdomen hos orangutanger.

Det är vidare oklart om dödligheten och smittspridningen, som SARS-CoV-2 orsakar hos människor, är den samma hos orangutanger. Vid andra sjukdomar har överföring av sjukdomsframkallande virus och bakterier, som ger milda symptom hos människor, orsakat moderata eller allvarliga utfall hos apor. Smitta och spridning av det nya coronaviruset i de vilda orangutangbestånden kan därför potentiellt vara katastrofala för bevarandet av den akut utrotningshotade orangutangen.

Läs mer om vårt arbete för att skydda orangutangerna under coronakrisen.

 

Källa:
COVID-19: protect great apes during human pandemics, Nature