Var bor Ben, Miko och Nody nu? Jo, i Bukit Baka Bukit Raya National Park (TNBBBR), som snart även kommer att vara hem för den adopterade orangutangen Cinta. Här kan du lära dig mer om området.

När föräldralösa orangutanger gått igenom en lång rehabiliteringsprocess i skogsskolan är de redo för det sista steget, nämligen återutsättningen! De släpps fria i regnskogen, där de kan börja ett nytt liv som vilda orangutanger.

Men var sker det egentligen?

Konkret handlar det om tre nationalparker, som ligger på olika platser i Kalimantan, den indonesiska delen av Borneo. Här tar vi dig till en av dem: nationalparken Bukit Baka Bukit Raya (förkortat TNBBBR). Det är här orangutangerna från Nyaru Menteng för närvarande släpps ut. Skogsområdet är alltså hemvist för bland andra Kejora, Ben och Miko.

Ben blev orangutang nummer 500 att återutsättas i slutet av 2022. Foto: BOSF

Ett fantastiskt hem för orangutanger

TNBBBR består egentligen av två nationalparker: Bukit Raya, etablerad 1978 och Bukit Baka, etablerad 1982. 1992 slogs de två samman till en stor nationalpark.

Den ligger i de vackra Schwanerbergen, och större delen av parken är därför högt belägen. Men det finns även gott om låglandsskog över gränsen mellan västra och centrala Kalimantan för att stödja tillväxten av orangutanger.

Parken är hem för ett helt fantastiskt djurliv. Här finns till exempel trädleoparder, malaysiska björnar och många olika fågelarter. Det finns också en liten vild orangutangpopulation i nationalparken. Men det är osäkert om den är livskraftig på lång sikt – därför behöver den förstärkas.

Hittills har 199 orangutanger återutsatts från Nyaru Menteng Rehabilitation Center, som Save the Orangutang stöttar.

Patruller håller ett öga på orangutangerna

Men arbetet slutar inte med återutsättningen. Övervakningsteam, som bor i läger djupt inne i regnskogen, följer kontinuerligt orangutangernas rörelser. När de träffar på orangutangerna noterar de beteende, sjukdomstecken – och ibland även att de har fått en unge!

Dessa viktiga data ligger till grund för att förbättra rehabiliteringsprogrammet. Samtidigt ger det också de nyligen släppta orangutangerna ett skyddsnät. Om de inte mår bra, är sjuka eller liknande kan de få hjälp i lägren eller i värsta fall komma tillbaka till rehabiliteringen.

I TNBBBR är övervakningsteamen baserade i två läger: Hiran och Bemban. De ligger i olika delar av den enorma nationalparken och är åtskilda av floder.

Det dagliga livet nära TNBBBR. Foto: BPI

Lokalsamhället spelar en viktig roll

De flesta av medarbetarna i teamen kommer från byar som ligger nära regnskogen, och de har en stor roll i att sprida kunskapen om orangutangerna till sina grannar. Fredlig samexistens mellan djur och människor är ett viktigt fokusområde för Save the Orangutan och våra partner BOS Foundation. Undervisning i skolor är bland annat ett verktyg för att undvika konflikter mellan orangutanger och bybor.

Vi har också ett nära samarbete med urbefolkningen i byarna så att de får rättigheter att sköta de skogsområden de bor i. På så sätt sköts skogen på bästa möjliga sätt, och det är bra för både människor och djur.