Över 700 bränder har drabbat en av de indonesiska provinserna där Save the Orangutan arbetar. De ökande luftföroreningarna kan förvärra coronakrisen i Indonesien.

Åter igen härjar bränderna på Borneo.

Den indonesiska provinsen Centrala Kalimantan, där Save the Orangutan har flera projektinsatser, har nu utlyst nödläge efter att 700 bränder registrerats. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

”Bränderna är ett stort problem varje år. De utmanar vårt arbete och har stora konsekvenser för både skog, djur och människor. Att nödläge redan utlysts i början av juli är mycket ovanligt,” säger Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

I år kan hälsoeffekterna av de luftföroreningar som bränderna orsakar vara ännu värre än tidigare eftersom Indonesien även drabbats hårt av coronakrisen.

”Skogsbränderna ökar luftföroreningarna och vi befarar att det kan förvärra situationen för de som smittats av COVID-19 i ett land där infektionstrycket redan är stigande,” säger Hanne Gürtler.

Save the Orangutan har tillsammans med partnerorganisationer initierat flera insatser på Borneo för att förhindra spridning av COVID-19 och för att skydda lokalbefolkningen och orangutangerna. Dessutom arbetar vi varje år med partnerorganisationer och lokalbefolkningen för att förebygga bränder i högriskområden samt med brandsläckningsarbete.

Varje år under torrperioden förekommer bränder på Borneo till följd av skogsområden som fälls och bränns för att utnyttjas till plantager. Under torrperioden kan bränderna vara svåra att kontrollera och de sprids ofta och orsakar problem för människor och djur. Samtidigt leder bränderna även till att stora områden av regnskogen försvinner. År 2019 brann hela 1,6 miljoner hektar skog och torvmosse ner.

Nödläge har hittills utlysts till och med 28 september.

Läs också: Brandsäsongen är över – men den har satt sina spår

(Foto: BPI (arkivbild))