FN har lagt fram den femte rapporten om situationen för den biologiska mångfalden världen över. Rapporten visar att många arter fortfarande utrotas i snabb takt och att inga av Aichi-målen, de internationella målen för biologisk mångfald, uppnåtts i tid.

Under 2010 antogs i FN:s regi 20 mål för att säkra världens biologiska mångfald och natur. Nu, tio år senare, visar resultatet efter avstämning att inte ett enda av de så kallade Aichi-målen uppnåtts. Endast sex av de 20 mål har delvis uppnåtts.

Detta visar en helt ny rapport från FN som samtidigt poängterar att det fortfarande är ett enormt tryck på naturen. Det betyder också att FN:s globala hållbarhetsmål 2030 kommer bli utmanande att uppnå.

”Mänskligheten står vid ett vägskäl med tanke på vilket arv vi vill lämna till kommande generationer,” sade Mångfaldskonventionens generalsekreterare Elizabeth Maruma Mrema på en online presskonferens när rapporten publicerades.

”Världens biologiska mångfald skulle ha det mycket sämre ställt utan de åtgärder som vidtagits. Men jag måste vara helt ärlig: Världen har inte levt upp till Aichi-målen för biologisk mångfald. ”

Små framsteg – men långt ifrån nöjaktigt

Rapporten ”Global Biodiversity Outlook” är sammanställd av FN-konventionen om biologisk mångfald, som vart femte år rapporterar om situationen för världens biologiska mångfald och ekosystem samt vad som krävs för att ändra de dystra framtidsscenarier.

Den nya utgåvan är den femte rapporten och bygger bland annat på den stora Global Assessment-rapporten från 2019. I den rapporten slog FN:s vetenskapliga expertpanel IPBES larm och informerade att hela en miljon djur- och växtarter är i risk att utrotas. Här inkluderat alla orangutangarter.

Den nya rapporten ”Global Biodiversity Outlook 5” kan generellt sammanfatta att ambitionerna för den biologiska mångfalden inte har nåtts. Utrotningen av levande arter går långsammare än tidigare, men många arter går fortfarande i snabb takt mot utrotning.

I rapporten konstateras det att avskogningen över hela världen minskat med cirka en tredjedel under de senaste tio åren. Det är dock långt ifrån halverat, som var ett av Aichi-målen.

”Rapporten målar upp en dyster bild som måste tas på allvar. Vi vet att vi är mitt i den sjätte massutrotningen och att människornas utnyttjande av naturen har en stor påverkan på detta. Särskilda åtgärder måste vidtas på alla nivåer för att vända utvecklingen och den nya rapporten visar tyvärr att det definitivt inte går tillräckligt snabbt, säger Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

Läs också: FN: Jordens växt- och djurliv utrotas oerhört snabbt

Naturen kräver nya åtaganden

Om vi ​​ska bromsa den biologiska mångfaldskrisen kommer det enligt rapporten att krävas massiva åtgärder för att bevara och restaurera naturområden. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och skapa en mer hållbar livsmedelssektor nämns också som viktiga delar av lösningen.

”Hos Save the Orangutan arbetar vi bland annat med att bevara och återplantera regnskogen på Borneo så att den akut hotade orangutangen och skogens andra djur och växter kan överleva även på lång sikt. Genom våra lokala partners arbetar vi i nära samarbete med lokalbefolkningen i och kring orangutangens livsmiljö eftersom involvering av ursprungsbefolkningen på Borneo visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att säkerställa en hållbar förvaltning av orangutangens sista livsmiljö,” säger Hanne Gürtler.

Läs mer om vårt arbete för att bevara naturen.

FN:s konvention för biologisk mångfald skulle under hösten 2020 arrangerat toppmötet COP15 men på grund av coronapandemin har mötet flyttats till våren 2021. Här ska en ny plan med 10-åriga mål för biologisk mångfald och natur beslutas om med avstamp i Aichi-målen. Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 är en del av det förberedande arbetet för förhandlingarna om dessa nya mål.