Det största hotet mot orangutangen är avskogning och en av de största orsakerna till detta är produktionen av palmolja. Orangutangens hem, regnskogen, avverkas för att ge plats till plantager som kan leverera billig vegetabilisk olja till resten av världen. 92 % av hela världens samlade förbruk av palmolja kommer idag från två land: Indonesien och Malaysia. Hela 45 % av hela palmoljeplantage områden (8,3 miljoner hektar) finns specifikt på Borneo – orangutangens hem.

Ökande efterfrågan på palmolja

Efterfrågan på palmolja ökar, både i Indonesien och globalt. Trots ett internationellt fokus på de miljömässiga konsekvenserna importerar Sverige årligen mer än 103 000 ton palmolja, då vegetabilisk olja används ibland annat livsmedel och rengöringsmedel.

Palmolja är världens mest använda vegetabiliska olja på grund av dess många användningsområden och billiga pris. Senast är det dock användningen av palmolja i biodiesel i Europa som har bidragit till att driva upp efterfrågan. Under de senaste åren har speciellt Europa och även Indonesien själva i allt större grad använt palmolja till produktion av biodiesel.

Biodiesel av palmolja är inte klimatvänligt

I EU-lagstiftningen anses biodiesel vara koldioxidneutral, och för att stärka den gröna omställningen har EU ett mål om att 10 procent av bränslet år 2020 ska utgöras av biodiesel. Tyvärr är koldioxidutsläppen från biodiesel av palmolja tre gånger högre än vid användning av fossil diesel om man räknar in skövlingen av regnskogen som äger rum för att producera palmoljan.

På bilden ses palmoljeplantager samt u förgrunden regnskogen som håller på att huggas ner.

Varför är palmoljeindustrin problematisk?

Hälften av den regnskog som blivit nedhuggen på Borneo är till förmån för palmoljeindustrin. När den gamla, tropiska regnskogen försvinner och byts ut mot palmoljeplantager mister orangutangerna och tusentals andra arter sina hem och måste fly. Samtidigt fortsätter industrin att hugga ner regnskogen i olika områden, vilket till slut skär av orangutangernas flyktvägar och skiljer de olika bestånden från varandra. De överlevande orangutangerna isoleras på små områden av regnskog med knappt om föda och orangutangerna kommer här i allt för nära kontakt med människorna. I jakt på föda söker de sig ibland in på palmoljeplantagerna, där de ses som skadedjur och därför ofta dödas.

Skogen bränns ofta ner i samband med avskogning. Detta kan ofta leda till kolossala och okontrollerade skogsbränder som ödelägger ännu mer skog. Den kraftiga röken som bildas förorenar atmosfären och påverkar klimatet.

Problemet är inte palmoljan i sig självt, utan att regnskogen och därmed också orangutangernas habitat skövlas till fördel för produktionen. Paradoxen i förhållande till orangutangens överlevnad är att orangutangen är fridlyst, men dess hem – regnskogen – är det inte.

Certifiering av palmolja

Organisationen Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) är en sammanslutning av olika aktörer med olika typer av anknytning till palmoljeindustrin. RSPO är ursprungligen ett initiativ från WWF och syftar till att utveckla riktlinjer och förutsättningar för hållbar palmoljeproduktion. RSPO vänder sig till alla aktörer i kedjan – från oljepalmplantager till användare. Bland de 21 svenska medlemmarna finns IKEA, Coop, Lantmännen och ICA.

Som medlem av RSPO förpliktar man sig till att leva upp till krav som säkrar högre hållbarhet och minskar förstörelsen av orangutangernas regnskogshem. RSPO är ett nödvändigt initiativ med ett mycket viktigt fokus, men certifieringen har också mottagit mycket kritik om dess verkliga effekt.

Vad kan du göra?

Ett nytt EU-direktiv kräver nu att innehåll av palmolja ska vara synligt och utskrivet på varudeklarationen. Därmed kan du som konsument aktivt ta ställning till om du vill köpa produkter med palmolja i eller inte.

Det har riktats en hel del kritik mot RSPO certifieringen och effekten av den har ifrågasatts. Men det råder inget tvivel om att du som konsument sänder en signal genom att fråga efter RSPO och hållbarhetscertifierade produkter när du handlar.

Palmoljeproduktionen är jämfört med andra oljeväxter mycket mer utrymmeseffektiv.  Skulle därför palmoljan bytas ut mot något annat alternativ (till exempel kokos eller soja) skulle produktionen kräva desto större områden. En massiv bojkott kan därmed leda till ett bakslag där ytterligare regnskog fälls. Det kan också betyda en enorm förlust för miljoner av människor vilket skulle leda till stora konsekvenser i ett låginkomstland som Indonesien. En europeisk bojkott kan även leda till att palmoljeindustrin söker sig till nya marknader, där hållbarhet inte är aktuellt. Fokus måste därför läggas på att säkerställa en hållbar produktion som inte orsakar negativa konsekvenser för varken skog eller djur.

Save the Orangutan anser inte att RSPO ännu är en garanti för hållbar palmoljeproduktion. Det är dock en positiv utveckling inom industrin och är idag konsumentens bästa möjlighet att stötta en ansvarsfull utveckling i palmoljeindustrin.

Du kan också stödja Save the Orangutans arbete med att skydda orangutangerna och deras regnskogshem.