Avskogning kopplat till palmoljeplantager har minskat kraftigt under senare år i Indonesien. Men nya data visar på stor illegal avverkning i ett unikt naturreservat i Acehprovinsen under 2022. Det hotar ett känsligt bestånd av Sumatraorangutanger.

Det är via satellitfoton som avskogningsplattformen TheTreeMap kunnat konstatera att naturreservatet Rawa Singkil förlorat drygt 700 hektar torvträskskog – en yta som motsvarar två stycken Central Park i New York.

Källa: TheTreeMap

Avverkningen är hela tolv gånger större än 2021 och den största förlusten av regnskog i reservatet sedan 2001. Det får stora konsekvenser för djuren som lever där.

Sumatraorangutangens huvudstad

Rawa Singkil går under namnet ”Orangutangernas huvudstad” eftersom det hyser världens största population av den kritiskt hotade Sumatraorangutangen. Det handlar om cirka 1 500 individer, vilket utgör tio procent av det totala beståndet.

Andra kritiskt hotade arter som Sumatratiger, Sumatranoshörning och Sumatraelefant lever också i reservatet. Förutom utrotningshotade djur så har Rawa Singkil en mycket hög bevarandestatus i världen på grund av dess koldioxidrika torvjordar.

Globala jättar köper palmoljan

Men trots att reservatet är unikt har alltså stora delar förstörts till förmån för främst oljeplantager. Illegal palmolja från det här skyddade ekosystemet hamnar hos några av världens största bolag som Procter & Gamble, Nestlé och Unilever, för att nämna några.

Den amerikanska organisationen Rainforest Action Network (RAN) skräder inte orden och kallar avskogningen i Rawa Singkil för alarmerande.

– Den här utvecklingen gör att kritiskt hotade arter som Sumatraorangutangen riskerar att utrotas i vilt tillstånd, säger Gemma Tillack, policychef på RAN till nyhetssajten Mongabay.

Policies som inte efterlevs

Enligt RAN är det en lokal elit som står bakom avverkningen och inte lokala småbönder. De stora bolagen har antagit antiavskogningspolicies som rör avverkningar efter 31 december 2015. Ändå fortsätter de att köpa in illegal palmolja, så deras löften är bara tomma ord menar RAN.

– Avskogningen har bara fortsatt sedan 2105, så det har varit sju års misslyckande för de stora bolagen med att efterleva policies och tvinga fram ett totalstopp i det här området. Det här är det viktigaste habitatet för Sumatraorangutangen, och det försvinner bokstavligen trots policies medan de stora bolagen hävdar att de följer ingångna avtal, säger Gemma Tillack.

Spårsystem fungerar inte

RAN har även synat försörjningskedjan från plantage till livsmedelsproducent. Den visar att den illegala palmoljan i många fall går under radarn eftersom små kvantiteter legal palmfrukt blandas med illegal palmfrukt, så att det inte ska märkas. Trots att det går att spåra fruktens ursprung på raffinaderierna så har flera producenter inte infört ett vattentätt spårsystem.

– Det här visar att varken bolagen eller handlarna kan påvisa 100 procent spårbarhet. Så det är fortfarande en spårbarhetskris, konstaterar Gemma Tillack.

Källa: Mongabay