FN:s klimatpanel IPCC har släppt sin senaste klimatrapport som sammanfattar de senaste nio årens forskning. Läget är som väntat mycket allvarligt. 

Rapporten bygger på 14 000 forskningsrapporter och 100 000-tals forskares arbete. Den visar entydigt hur klimatuppvärmningen fortskrider i allt snabbare takt. Rapporten slår också fast att det är människan som står bakom förändringarna och att vi redan har förändrat klimatet för gott.

Det här är den sista varningen innan 1,5-graders målet är ouppnåeligt. Vi har max tio år på oss, egentligen bara sju, för att får ner utsläppen. Konsekvenserna är redan nu ödesdigra med värmeböljor och översvämningar som drabbar både människor och djur runt hela jorden.

Indonesien skulle drabbas hårt

Fortsätter utvecklingen på samma sätt kommer extremt väder bli allt vanligare. I Indonesien kan det handla om ett allt varmare klimat och fler allvarliga skogsbränder. Det skulle göra det svårt för människor och djur att leva där stora delar av året. Många djurarter skulle dö ut och den biologiska mångfalden kraftigt minska.

Tuffa besked saknas

Tyvärr går den politiska utvecklingen åt fel håll på många håll i världen. Flera länder backar från sina klimatåtaganden och öppnar till exempel kolgruvor, vilket beror på den ekonomiska krisen och kriget i Ukraina.

Mot bakgrund av detta är det förvånande och oväntat att IPCC inte skriver i klartext att vi måste sluta använda fossila bränslen. Istället är budskapet att vi måste använda mindre.

Träden räddar klimatet

Vad kan man då själv göra? Förutom medvetna val och försöka minska sitt klimatavtryck, så kan man aktivt hjälpa till öka antalet träd och skydda skog. Detta eftersom träd binder koldioxid och därför spelar en oerhört viktig roll i klimatarbetet.

Vi vill tipsa om vårt trädplanteringsprogram i Mawas. Du kan även ge trädplantering som gåva.

Tack för ditt stöd!

Källa: svt.se