Julen närmar sig och det betyder också högsäsong för julgodis. Hälften av alla varor i en vanlig affär innehåller palmolja, här inkluderat också det godis vi ofta väljer till jul.

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från oljepalmens frukter och fruktkärnor. Oljepalmen odlas idag främst på plantager i Sydostasien där Malaysia och Indonesien tillsammans står för 80 procent av världens palmoljeproduktion. Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen eftersom det är relativt billigt att odla oljepalmer och de växer snabbt. Men vad är problemet med palmolja?

Produktionen leder till negativa konsekvenser

Produktionen av palmolja ger omfattande negativa konsekvenser för regnskogen, orangutangerna och alla andra djur då skogarna skövlas. Hälften av all regnskog som försvinner på Borneo blir skövlad på grund av palmoljeindustrin. När den gamla, tropiska regnskogen försvinner mister orangutangen och tusentals andra arter sitt hem och därmed också sin chans till överlevnad. Orangutangerna isoleras på små områden där de har svårt att finna föda och där de dessutom kommer i för nära kontakt med människorna.

Skogen bränns också i koppling till skövlingen, vilket kan leda till kolossala och okontrollerbara skogsbränder som ödelägger ytterligare skog. Den kraftiga rök som bildas förorenar atmosfären, påverkar klimatet och är hälsovållande för både människor och djur.

Problemet är inte palmoljan i sig självt, utan att regnskogen och därmed också orangutangernas habitat skövlas till fördel för produktionen. Paradoxen i förhållande till orangutangens överlevnad är att orangutangen är fridlyst, men dess hem – regnskogen – är det inte.

På många håll på Borneo har regnskogen ersatts av palmoljeplantager

Certifiering är ett steg i den rätta riktningen

Organisationen Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) är en sammanslutning av olika aktörer med olika typer av anknytning till palmoljeindustrin. RSPO är ursprungligen ett initiativ från WWF och syftar till att utveckla riktlinjer och förutsättningar för hållbar palmoljeproduktion. RSPO vänder sig till alla aktörer i kedjan – från oljepalmplantager till användare. Bland de svenska medlemmarna finns IKEA, Coop, Lantmännen och ICA. Se alla medlemmarna här.

Som medlem av RSPO förpliktar man sig till att leva upp till krav som säkrar högre hållbarhet och minskar förstörelsen av orangutangernas regnskogshem. Det har riktats en hel del kritik mot certifieringen och effekten av den har ifrågasatts.

Palmoljeindustrin är idag så stor och områdena som används till produktionen bara växer. Det måste bli ett stopp på avskogningen nu om det ska finnas plats till orangutangerna också i framtiden. I slutet av 2018 deltog Save the Orangutan på RSPO:s årsstämma, där nya kriterier för RSPO certifieringen fastslogs och godkändes. Dessa innebar bland annat att fokus ska läggas på att stoppa skogsavverkningen på områden med högt bevarandevärde (high conservation value), högt kolvärde (high carbon stock) och i torvmosseområden.

Save the Orangutan ser mycket positivt på denna utveckling och stöttar RSPO, då det för tillfället är den bästa certifieringsstandard för palmolja på marknaden. Det finns dock fortfarande behov av förbättringar samt att se till att de nya kriterierna också blir implementerade av företagen och skapar en verklig förbättring för skogarna. Vi är därför tveksamma till att fira de nya kriterierna, men förhåller oss hoppfullt till dem. Och det råder inget tvivel om att du som konsument sänder en signal genom att fråga efter RSPO och hållbarhetscertifierade produkter när du handlar.

Varför välja certifierad palmolja?

Palmoljeproduktionen är jämfört med andra oljeväxter mycket mer utrymmeseffektiv. Skulle därför palmoljan bytas ut mot något annat alternativ (till exempel kokos eller soja) skulle produktionen kräva desto större områden. En massiv bojkott kan därmed leda till ett bakslag där ytterligare regnskog fälls. Det kan också betyda en enorm förlust för miljoner av människor vilket skulle leda till stora konsekvenser i ett låginkomstland som Indonesien. Sist men inte minst kan en europeisk bojkott leda till att palmoljeindustrin söker sig till nya marknader, där hållbarhet inte är aktuellt. Fokus måste därför läggas på att säkerställa en hållbar produktion som inte orsakar negativa konsekvenser för varken skog eller djur.

Ett EU-direktiv kräver nu att innehåll av palmolja tydligt ska synas på varudeklarationen. Därmed kan du som konsument aktivt ta ställning till vilka produkter du vill eller inte vill köpa samt att du tydligt ska kunna välja RSPO-märkt palmolja. Du kan också stödja icke-statliga organisationer så som Save the Orangutan, som arbetar för att påverka myndigheterna i de länder som producerar palmolja för att de ska ställa krav på hållbarheten i industrierna.

Save the Orangutan anser inte att RSPO ännu är en garanti för hållbar palmoljeproduktion. Det är dock en positiv utveckling inom industrin och är idag konsumentens bästa möjlighet att stötta en ansvarsfull utveckling i palmoljeindustrin. Save the Orangutan rekommenderar därför att du som konsument i jul tar en titt på julgodiset du köper och väljer alternativ som åtminstone är RSPO certifierat. På detta vis tar du som konsument ditt ansvar och stödjer en positiv utveckling inom palmoljeindustrin.