Skogsbränder har stora konsekvenser för regnskogen, den biologiska mångfalden och klimatet – och i år kan de också få konsekvenser för de som smittats med corona i Indonesien och andra länder. Save the Orangutan har tillsammans med våra partners förberett oss och arbetat med förebyggande åtgärder.

Varje år under torrperioden drabbas Borneo av skogsbränder. Redan i början av juli utlystes nödläge i centrala Kalimantan. Lyckligtvis har det hittills inte varit några omfattande bränder i de områden där Save the Orangutan arbetar.

Vi och våra partners är däremot, som alltid, på vakt för att säkra regnskogen och djuren som lever i den, inklusive den akut hotade orangutangen. Brandsäsongen är  inte lika omfattande i år som förra året, då 1,6 miljoner hektar mark brann ner i Indonesien. Däremot finns det ett särskilt bekymmer i år gällande hälsoeffekterna av röken i samband med coronapandemin.

”Många experter har uttryckt oro över denna farliga cocktail av rök från skogsbränderna och det nya coronaviruset, som kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner, speciellt hos försvagade personer. Det är mycket oroväckande och kan få stora konsekvenser för människorna, och eventuellt också djur, som smittas i takt med att antalet COVID-19-fall ökar i Indonesien,” förklarar Save the Orangutans generalsekreterare Hanne Gürtler.

Enligt Världsbanken rapporterade fler än 900 000 personer i Indonesien, Malaysia och Singapore om andningsproblem och luftvägssjukdomar under förra årets skogsbränder.

Läs också artikeln om bränderna 2019: Brandsäsongen är över – men den har satt sina spår

Skogsbränder i coronatider
Skogsbränderna har varje år stora konsekvenser för regnskogen. Både denna bild och bilden ovan är från 2019, då brandsäsongen var särskilt svår (Foto: Tuanan Orangutan Research Station)

Förebyggande arbete är centralt

I år förväntas inte omfattningen av skogsbränderna vara lika stor som under 2019 eller som under rekordåret 2015, då väderfenomenet El Niño orsakade förödande konsekvenser. Men skogsbränderna är varje år en stor utmaning som vi ständigt arbetar för att förbereda oss bättre för.

”Varje år får bränderna konsekvenser för den biologiska mångfalden och bidrar samtidigt negativt till klimatförändringarna. Därför förbereder vi brandbekämpningsarbetet i samarbete med våra partners och i år har vi utfört ännu fler förebyggande åtgärder,” säger Hanne Gürtler.

Läs mer om vårt arbete med att skydda regnskogen.

Arbetet med att förebygga skogsbränder innefattar bland annat att bygga brunnar för att underlätta släckningsarbetet när bränder uppstår. Dessutom ligger fokus på att samordna brandbekämpningsarbetet mellan befolkningen i de lokala byarna och myndigheterna. Detta görs för att säkerställa att det finns så många lokala patrulleringsgrupper i skogsområdena som möjligt och att de snabbt kan rapportera till myndigheterna.

Vi är alltså väl förberedda om brandsäsongen skulle bli värre än förväntat. God beredskap är alltid nödvändig, men det har heller inte blivit mindre viktigt i år. Brandbekämpningsarbetet utmanas nu av coronapandemin, eftersom arbetet ofta innefattar stora grupper.

I skrivande stund har totalt 287 000 coronafall bekräftats i Indonesien och 10 740 har dött till följd av COVID-19.

Bidra till vårt skogsprogram här.

Faktaruta om brandsäsongen:

Varje år under torrperioden uppstår skogsbränder på Borneo till följd av att skogsområden avverkas och bränns för att användas till plantager. Under torrperioden kan bränderna vara svåra att kontrollera där de kan sprida sig och orsaka stora problem för människor och djur. Samtidigt leder bränderna till att stora delar av regnskogen försvinner.

År 2019 var 41% av de nedbrända områdena torvmosseområden, som är några av världens största koldepåer – kol som friges som koldioxid vid förbränning. Samtidigt är torvmosseskogen en av orangutangernas föredragna livsmiljö. Områden med torvmosseskog är särskilt lättantändliga när de dränerats på grund av avskogning.