Illegal handel med vilda djur är fjärde största illegala aktiviteten i världen och det tredje största hotet mot orangutangens överlevnad. Trots att orangutangen är fridlyst både i Indonesien och Malaysia så är orangutangen ändå den mest utsatta av alla primater i världen när det kommer till illegal handel. Mer än 1 000 illegala handlingar och aktiviteter med orangutanger sker varje år.

Den egentliga omfattningen av illegala aktiviteter med orangutanger är svår att bedöma eftersom många rapporter och undersökningar endast baserats på de fall där handeln upptäckts. Utöver det baseras statistiken från Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) endast på den internationella handeln där den nationella handeln inte är inkluderad. Den egentliga omfattningen kan därför vara mycket större.

De senaste beräkningarna från 2016 baseras på en undersökning av världens fyra stora människoapor (gorillor, orangutanger, schimpanser och bonoboer). Studiens skrämmande slutsats är att 56 % av all illegal handel med människoapor är med orangutanger. Inte överraskande föregår exporten från Indonesien och Malaysia, varifrån orangutangerna kommer från.

Tusentals offer årligen

Enligt CITES har 1019 fall av illegal handel med orangutanger upptäckt mellan 2005 och 2011. FN:s miljöskyddsprogram (UNEP), som övervakar handeln med vilda djur, beräknar att cirka 6 000 människoapor varje år tillfångatas och dödas i koppling till den illegala handeln. Uppemot 70 procent av dessa är orangutanger. I rapporten nämns även att antalet dödade människoapor i samband med infångningen kan vara uppemot det dubbla i och med att orangutangmammorna beskyddar sina ungar och andra primater skyddas av hela flockar.

En miljardindustri driven av efterfrågan och avskogning

Thailand, Malaysia, Singapore och Taiwan har blivit identifierade som de centrala länderna i samband med den illegal handel, men även länder i Europa och Mellanöstern är stora marknader för de illegala aktiviteterna.

UNEP slog under 2014 fast att värdet av den illegala handeln med vilda djur uppgår till 50-150 miljarder amerikanska dollars.

Så som alla andra marknader drivs den illegala handeln med djur av utbud och efterfrågan. Då orangutangerna kommit närmare människorna på grund av skogsskövlingen är de också lättare tillgängliga och mer sårbara.

Studier inom den illegala handeln visar att lokala jägare ofta bara får en mindre summa för en orangutang men att mellanhänderna kan dra in tusentals kronor på den svarta marknaden. Under 2016 uppdagades en incident där två orangutanger försöktes köpas för cirka 200 000 kronor i Thailand. UNEP värderar den globala illegala handeln med vilda djur till att vara mellan 50–150 miljarder USD.

illegal trade og handel med orangutanger
Det finns antagligen fler tragiska historier om illegal handel än vad statistiken visar.

Många förfärliga historier – få lyckliga slut

Bakom den förfärliga statistiken finns många förfärliga historier och sorgliga fall. De orangutanger som tagits tillfånga hålls ofta som husdjur under extrema och onaturliga förhållanden.

Orangutangerna säljs också till avelscenter i exempelvis Thailand eller Egypten eller till zoos eller underhållningsindustrin där de används som turistattraktioner och misshandlas för att uppträda med eller för turister.

I vissa fall blir orangutangerna upptäckta och räddade, men även här kan de ofta bli oskyldiga offer för långa rättsprocesser. Det finns fall där orangutanger fått vänta i karantän i uppemot 5 år innan de fått återvända hem.

Save the Orangutan har tillsammans med vår lokala samarbetspartner BOS Foundation bidragit till att många orangutanger kunnat räddas och transporterats hem till Borneo. Här kan de sen påbörja en lång men skyddad rehabilitering och upplärning innan de förhoppningsvis kan återföras till det vilda.

Det senaste exemplet på en internationell, illegal handel med orangutanger är Taymur, som smugglades utomlands och såldes som husdjur. Taymur blev lyckligtvis upptäckt och räddades hem från Kuwait till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng på Borneo. Läs mer om Taymur här >>

Källor:
CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
STOLEN APES - Rapport från UNEP och GRASP – Great Apes Survival Partnership
APES IN DEMAND – TRAFFIC report 2016 
BBC artikel - Data och statistik om illegal handel 
DR artikel - Handel med orangutanger opdaget