När coronapandemin spred sig i världen under våren tog Save the Orangutan, tillsammans med vår indonesiska samarbetspartner BOS Foundation, omedelbara åtgärder för att förhindra spridningen av det nya viruset.  Projekt och arbetsinsatser pausades eller anpassades till den nya verkligheten och nya insatser inleddes med målet att bromsa smittan.

En av de insatser som Save the Orangutan, tillsammans med lokala partnern BOS Foundation, utfört för att hindra coronapandemins framfart är ett projekt finansierat av Svenska Postkodstiftelsen. Hela projektet inleddes i början av juni och omfattade 21 byar i Borneos regnskogsområden. Lokalinvånarna fick genom projektet information, skyddsutrustning, hygienartiklar samt annan hjälp för att förhindra smittspridningen i området.

Regnskogens samhällen är särskilt utsatta i den rådande krisen. Byarna är mycket isolerade och har saknat tillgång till information, handsprit och masker, till och med något så basalt som tvål och rent vatten. Spridningen av sjukdomen i dessa byar utgör inte bara ett hot mot invånarna utan även mot de vilda orangutangbestånden och andra djurarter i regnskogsområdena.

Läs mer: Här är våra insatser mot COVID-19

Byarna i Mawas mottar skyddsutrustning och informationsmaterial. Foto: BOS F

Insatserna i Mawas

Ett av områdena omfattade av projektet är Mawas i centrala Kalimantan på Borneo. I området nådde projektteamet ut till hela 12 byar: Mangkatip, Batilap, Batampang, Sungai Jaya, Timpah, Aruk, Petak Puti, Tumbang Muroi, Tumbang Mangkutup, Katunjung, Mantangai Hulu och Mantangai Tengah.

Teamet hjälpte lokalinvånarna i området genom att bland annat distribuera hygienpaket. Dessa inkluderade ansiktsmasker, desinfektionsmedel, tvål och handdesinfektion. Information om smittan, förebyggande åtgärder för att undvika spridning av COVID-19 och hur man bör agera vid sjukdomsfall delades också ut i byarna. Detta gjordes i form av klistermärken, broschyrer, flygblad, affischer och banderoller som delades ut eller hängdes upp på allmänna platser. I vissa av byarna distribuerades också skyddsutrustning till personalen på områdenas vårdinrättningar, som kallas Puskesmas.

Läs mer: Nödhjälp till de utsatta samhällena i Borneos regnskog

Skyddsutrustning som ansiktsmasker delades ut bland annat till denna skola i Mawas området. Foto: BOS F

Ett projekt med goda resultat

Bara insatserna i Mawasområdet nådde ut till uppemot 12 000 individer och hela projektinsatsen nådde över 25 000 personer i Borneos utsatta regnskogssamhällen.

Projektet är nu avslutat men under oktober månad har teamet i Mawasområdet arbetat vidare med insatserna. Detta för att möjliggöra COVID-19 test för lokalinvånarna med hjälp av personalen på de lokala vårdinrättningarna.

Projektet har medfört positiva resultat i området där invånarna fått information, förståelse och hjälp för att minska smittspridningen i området. Vi ser positivt på att effekterna av insatserna som påbörjades i början av sommaren kan fortsätta bidra till att förhindra spridningen av COVID-19 i Mawas samt de andra projektområdena.

Läs mer om Save the Orangutans program på Borneo.