Coronaviruset kan även utgöra ett hot mot orangutangerna. Därför vidtar nu Save the Orangutan och våra partners försiktighetsåtgärder.

Den nuvarande hälsokrisen orsakad av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 kan utgöra ett hot mot den akut hotade orangutangen. Experter runt om i världen vädjar för snabba åtgärder för att minska risken för att överföra det nya coronaviruset till våra närmaste släktingar – människoaporna, inkluderat orangutangen. Smitta och spridning av det nya coronaviruset bland människoaporna, som alla är akut utrotningshotade, kan få ödesdigra följder.

Coronastöd för orangutanger och lokalbefolkningen: Här är våra insatser mot COVID-19

Kan orangutanger smittas av det nya coronaviruset?

Det finns omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar luftvägssjukdomar hos människor. Detta gäller bland annat vanlig förkylning, som också orsakas av ett coronavirus, influensa och tuberkulos. Därför kan SARS-CoV-2, det nya coronaviruset som orsakar COVID-19 hos människor, också utgöra ett hot mot orangutanger. Det finns dock ännu inga dokumenterade fall av sjukdomen hos orangutanger.

Skyddsåtgärder för personal och orangutanger på centren på Borneo

COVID-19 har kommit till Indonesien och det nya viruset sprider sig snabbt i landet och har även nått Borneo. Vår indonesiska partner BOS Foundation har därför stängt rehabiliteringscentren Nyaru Menteng och Samboja Lestari för alla besök och även infört ökade säkerhetsåtgärder för att minska risken för att COVID-19 ska komma in på centren. De har även utarbetat en beredskapsplan i händelse av infektion. Insatser för att återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda har tillsvidare ställts in för att minska smittorisken.

Veterinärerna och djurskötarna är, liksom på andra håll, i behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel för att skydda sig själva och alla orangutanger. De behöver också medicin och utrustning till testning och behandling av orangutanger. Det är en stor utmaning särskilt nu när det råder stor brist i hela världen av både skydds- och testutrustning, och där priserna gått i taket.

Läs mer om hotet mot centren och stöd dem med nödhjälp här.

Skyddsåtgärder för de vilda orangutangbestånden

Infektionssjukdomar är i tillsammans med avskogning och jakt nu de tre största hoten mot den akut utrotningshotade orangutangen. Smitta och spridning av det nya coronaviruset till de vilda orangutangbestånden skulle kunna orsaka ödesdigra konsekvenser för bevarandet av den akut hotade orangutangen. Det mest effektiva sättet att förhindra smitta av SARS-CoV-2 hos vilda orangutanger är att minimera den direkta och indirekta kontakten mellan orangutanger och smittade personer. Våra samarbetspartners på Borneo har därför, i samråd med experternas rekommendationer, ställt in de projektaktiviteter som utgör en risk för smittspridning. De arbetar nu istället aktivt för att hjälpa lokalbefolkningen att hantera COVID-19-epidemin och för att öka kunskapen om hotet sjukdomen även utgör för den akut hotade orangutangen.

Läs mer om hotet mot de vilda bestånden och stöd dem med nödhjälp här.