Save the Orangutans styrelse består av sex personer. Alla styrelseledamöter är oavlönade och bosatta i Sverige.

Jakob Lind - Ordförande

Jakob Lind (född 1966) är VD för kommunikationsbyrån Futurniture. Han är en erfaren kommunikationsstrateg med inriktning på samhällskommunikation och har varit ordförande i svenska Save the Orangutan sedan starten 2007,  samt även varit styrelseledamot i danska Save the Orangutan under två år. Under tiden 2000-2008 var han ordförande i IT-företaget Polopoly.

Johanna Gittne - Vice-Ordförande

Johanna Gittne (född 1971) driver företaget GMC AB som erbjuder kompetensutveckling inom olika områden samt skriver och ger ut ledarskapsböcker för reflektion och inspiration. Hon har erfarenhet som sakkunnig i arbetsrätt, ledarskap och organisationsutveckling i flertalet styrelser under många år samt övriga ledamotuppdrag.

Birk Andersson - Kassör

Birk Andersson (född 1987) bor i Malmö, studerar Masterprogrammet i Klimatstrategi vid Lunds universitet och arbetar vid sidan om på Malmö Stad. Han har tidigare varit sysselsatt inom framförallt Naturskyddsföreningen, både i styrelsen i Malmö, som trainee och projektanställd på Naturskyddsföreningen Skåne. Han har fått ett par böcker med haiku-dikter utgivna varav "Mörk Grön Haiku" (2018) har klimat- och miljö-tema.

Anna Wohl - Ledamot

Anna Wohl (född 1960) är konsthistoriker och översättare med engelska som modersmål och driver egen firma för översättning och textredigering. Hon har tidigare arbetat på Getty Research Institute i Los Angeles, arbetar nu på en publikation om lokal byggnads- och kulturvård i Kullabygden, och är aktiv styrelseledamot i Swedish Women's Educational Association, SWEA.

Emma Malm - Ledamot

Emma Malm (född 1979) är advokat och driver Advokatbyrån Divinius som finns på tre orter i Skåne. Byrån är inriktad på humanjuridik och arbetar med i stort sett alla rättsområden som har med människor och djur att göra. Emma har tidigare varit ordförande i en större simklubb men har också erfarenhet av styrelsearbete i mindre föreningar. Innan Emma studerade juridik var hon verksam inom serviceyrken och har även flera års erfarenhet av försäljning.

Matilda Eriksson Sjöstedt - Ledamot

Matilda Eriksson Sjöstedt (född 1995) är från Malmö och har en kandidatexamen i Utvecklingsstudier med inriktning statsvetenskap från Lunds Universitet. Hon är ideellt engagerad i föreningen Medveten Konsumtion och är med och driver den lokala redaktionen för Ekoguiden. Vid sidan av arbetar hon inom restaurangbranschen, men kommer snart fortsätta med masterstudier inom miljö och utveckling.

 

Valberedningen

Jennie Byström
Katarina Hjertonsson

Kontakt: info@savetheorangutan.se