Vårt syfte är att rädda och bevara den akut utrotningshotade orangutangen

Save the Orangutans syfte är att rädda och bevara den akut utrotningshotade orangutangen på Borneo samt att skapa nationell och internationell uppmärksamhet kring den hastiga förödelsen som hotar orangutangerna och deras livsmiljö. Vårt arbete omfattar därför ett antal olika aktiviteter.

orangutanger

Vi samlar in medel från både privata och offentliga sektorn för att rädda nödställda orangutanger och för att kunna bevara de vilda orangutangbestånden och deras livsmiljö på Borneo.

Vi samarbetar med lokala och internationella organisationer och engagerar intressenter för vår insats på Borneo för att bevara orangutangen och säkerställa dess överlevnad även i framtiden.

Vi anordnar kampanjer för att öka kunskapen om orangutangens situation och hoten mot dess fortsatta existens. Informationsarbetet riktar sig både till allmänheten men även politiker och verksamheter.

Vårt syfte är helhetsorienterat: Vi hjälper både nödställda orangutanger och skyddar de vilda orangutangerna och deras livsmiljö. Vi har fokus på orangutangernas välbefinnande på de rehabiliteringscenter på Borneo som vi stöttar och vårt mål är att säkerställa ett liv i frihet för alla orangutangerna på centren.

Save the Orangutan har också fokus på orsakerna till varför det fortfarande är så många nödställda orangutanger. Vi arbetar med att minska konflikterna mellan orangutangen och lokalbefolkningens sociala och ekonomiska utveckling och vi kämpar för att säkerställa att regnskogen bevaras.

Orangutangen är akut hotad

 International Union for Conservation of Nature, IUCN, uppdaterade år 2016 Borneo orangutangens status från hotad till akut hotad. Vi har därför lagt ytterligare fokus på att skydda de kvarlevande vilda orangutangbestånden. Arbetet omfattar bland annat stöd till bevarandeprocesser, utbildning av brandpatruller för bekämpning av skogsbränder, återplantering av förstörda skogsområden och involvering av lokalbefolkningen i skyddandet och bevarandet av orangutangen som vilt levande art på Borneo.