I slutet av april antog EU-parlamentet en lag för att bekämpa avskogning. Företag måste nu dokumentera att de varor de importerar till den europeiska marknaden inte kan kopplas till skövling eller att skog förstörs.

Det är ett välkänt faktum att konsumtionen i västvärlden bidrar till att skog avverkas – även på Borneo. Men den som säljer till exempel choklad, möbler, nötkött eller skor kommer i framtiden inte ha avskogning på sitt samvete. Det har EU-parlamentet nyligen sett till.

Dokumentera sin import

Ledamöterna har godkänt en lag som förbjuder försäljning av råvaror och produkter till EU från områden som från och med 2021 drabbats av avskogning eller skogsförstöring. Specifikt handlar det om palmolja, soja, nötkreatur, kaffe, kakao, timmer och gummi samt produkter som innehåller dessa råvaror.

Det innebär att företag nu måste dokumentera att de produkter de importerar eller exporterar inte har bidragit till skogsskövling. Om de inte uppfyller kraven blir det böter.

Positivt med ansvar

”Det är positivt att EU fokuserar på att minska avskogningen och att företag i Europa nu måste ta ansvar. Förhoppningsvis kan lagen hjälpa till att förhindra stora företag från att röja enorma områden med regnskog”, säger Hanne Gürtler, generalsekreterare för Save the Orangutan Sverige.

Men hon oroar sig samtidigt för hur lagen kommer att påverka lokala småbönder som bara odlar på små ytor.

”Jag kan vara orolig för att lagen kommer få konsekvenser för små lokala producenter i bland annat Indonesien, som kan ha svårt att uppfylla tunga dokumentationskrav”, säger hon.

Avskogning får enorma konskevenser

Röjning av skog och skogar som förstörs på Borneo får enorma konsekvenser för klimatet, lokalbefolkningen och den biologiska mångfalden. Det är ett av de största hoten mot den redan kritiskt hotade orangutangen. EU-parlamentet uppskattar att Europa står för runt tio procent av den globala avskogningen.

Lagen ska nu godkännas i de enskilda EU-länderna innan den slutgiltigt kan träda i kraft.

Visste du att du kan stödja vårt skogsprogram? Läs mer här