Ett nytt forskningsprojekt visar nu de första bilderna direkt från livet i regnskogen tagna med så kallade kamerafällor. Förhoppningen är att datan ger ny kunskap om hur orangutangerna klarar sig i regnskogen efter att ha frisläppts.

Ett stort forskningsprojekt fokuserar på hur de frisläppta orangutangerna klarar sig i regnskogen. På några av de första bilderna från projektet syns leoparder, malajbjörnar och nyfikna orangutanger i deras naturliga livsmiljö.

Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC)

Bilderna är tagna i Bukit Batikaps skyddade skogsområde, som är ett av områdena där orangutangerna som avklarat rehabiliteringsförloppet på Nyaru Menteng återförs till det vilda. Hittills har 30 kamerafällor installerats för att samla in viktig data från livet i regnskogen.

Detta inledande forskningsprojekt i Bukit Batikap är ett samarbete mellan vår partner BOS Foundation, University of British Columbia och Bogor Agricultural University. Orangutangerna har inte tidigare observerats med hjälp av kamerafällor och projektet är fortfarande i ett relativt tidigt skede. Förhoppningen är att de uppgifter som samlas in kan ge en uppfattning om den biologiska mångfalden i området och samtidigt ge mer information om hur orangutangerna i området lever.

Denna information, tillsammans med den kunskap vi redan har från observationer av orangutangerna, bidrar även till löpande förbättringar av rehabiliteringsprogrammet.

kamerafällor
Kamerafällorna installeras i Batikap (Foto: BOSF / Bogor Agricultural University (IPB) / University of British Columbia (UBC))

Utökade metoder för observering med kamerafällor

Vår partnerorganisation BOS Foundation övervakar kontinuerligt frisläppta orangutanger med radiosändare. På detta vis får de en serie data som ger en indikation om varje individuell orangutang och hur den anpassar sig till sitt nya liv i det vilda. Batteritiden är däremot begränsad på de radiosändare som orangutangerna är utrustade med. Därför behövs andra metoder för att kunna följa den nya populationen orangutanger.

Läs mer om hur  orangutangerna observeras  efter frisläppning.

Därmed kan kamerafällorna bidra som informationskälla om orangutangernas leverne under en längre period. Fördelen med kamerafällorna är också att det minimerar kontakten mellan människor och djur och därmed även risken för att överföra potentiella sjukdomar.

Kunskapen om kamerafällorna från forskningsprojektet i Bukit Batikap kommer även att användas i de övervakningsinsatser som Save the Orangutan stöder i frisläppningsområdet i Bukit Baka Bukit Raya National Park (TNBBBR).

kamerafällor
Skäggsvin (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Trädleopard (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Orangutang (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Malajbjörn (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Makaker (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Makak (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))
kamerafällor
Orangutang (Foto: BOSF/ Bogor Agricultural University (IPB)/ University of British Columbia (UBC))