Vi står inför en stor utmaning när vi ska bromsa klimatförändringarna. Ett viktigt element för en lovande klimatlösning är att bevara och återplantera regnskogen, som effektivt tar upp koldioxid ur atmosfären och binder den. Save the Orangutan arbetar därför just med detta inom flera projekt på Borneo.

Regnskogens förmåga att lagra koldioxid gör den helt unik. Koldioxid lagras i trädstammarna, bladen och i marken under träden. Träden tar samtidigt upp koldioxid ur atmosfären, en superkraft som gör regnskogen till en alldeles speciell pusselbit när vi talar om klimatkrisen.

”Regnskogen är nödvändig när det kommer till att minska klimatförändringarna. Samtidigt släpps enorma mängder koldioxid ut när skogen fälls. Därför kan vi inte undvika att nämna regnskogen när vi talar om klimatlösningen,” säger programansvariga Marie Sigvardt från Save the Orangutan.

Trädplantering och bevarandet av den existerande skogen har fått allt mer fokus i den pågående klimatdebatten. En kombination av bevarandet och återplanteringen av skog är alltså en stark naturlig klimatlösning, som samtidigt bevarar djuren och människorna som lever i regnskogen.

Varför är regnskogen viktig för klimatet?

Genom fotosyntesen tar träd och andra växter upp koldioxid ur atmosfären och omvandlar det till livsviktigt syre och andra organiska ämnen. Detta motverkar vidare den belastning på klimatet som koldioxid orsakar.

Speciellt torvmosseskogen är ett extremt effektivt koldioxidlager eftersom torven består av stora mängder döda växtrester. I Indonesien finns omkring 36 % av världens tropiska torvmosseskog, och den tropiska torvmosseskogen på Borneo är bland de största koldioxidlager i världen. Torvens genomsnittliga djup är hela 5,5 meter, vilket innebär att orörd torvmosseskog därför kan lagra kring 12 gånger mera koldioxid än andra tropiska skogar i Asien.

På grund av detta är det också mycket problematiskt när skogen fälls och bränns ner. När skogsområden blir förstörda, friges nämligen stora lager av koldioxid på samma gång, vilket också dränering av torvmossen orsakar. Beräkningar tyder på att uppemot 20 % av koldioxidutsläpp orsakat av människan är på grund av skogsavverkning. Speciellt utsatt är regnskogen, vilket är en orsak till att vi arbetar med att bevara den.

Vattnets kretslopp kommer ur balans

Regnskogen har också en viktig roll i samband med vattnets kretslopp. Större regnskogsområden bidrar till bildandet av regnmoln genom förångning och därmed genererar skogarna mycket av sin egen nederbörd. En del av det förångade vattnet från regnskogen stiger högt upp och faller först som regn flera tusen kilometer från skogen. Regnskogen påverkar alltså vattnets kretslopp och därmed klimatet på ett globalt plan. När regnskogen avverkas påverkar det nämligen hela jordens kretslopp – och kan innebära torka runt omkring i världen.

På Borneo har skogsavverkningen redan medfört högre temperaturer och mindre nederbörd, samtidigt som extrema väderfenomen och skogsbränder blir allt vanligare. I år kunde det märkas hur torrperioden blev längre vilket också innebar en längre period med omfattande skogsbränder som orsakat skada för både djur, människor och klimatet.

Vad gör Save the Orangutan?

Save the Orangutan arbetar brett med orangutangens överlevnad. Det omfattar även arbetet med att bevara regnskogen, som är den vilda orangutangens livsmiljö. För orangutangen, den biologiska mångfalden och klimatet är vi därför involverade i projekt på Borneo med syftet att bevara koldioxidrika skogar, återplantera regnskogen och göra den mer motståndskraftig.

Det innebär bland annat:

  • Patrullering i skyddade skogsområden för att förhindra illegal skogsavverkning
  • Återplantering av skogen med lokala och naturligt förekommande trädarter
  • Blockering av människoskapta dräneringskanaler för att öka vattenståndet och minska uttorkning av torvmossen

”De här projekten är viktiga för att göra regnskogen mer resistent och minska koldioxidutsläppen. De naturliga klimatlösningar ska dock inte ses som en ersättning till att begränsa den industriella sektorns koldioxidutsläpp, men däremot som en nödvändig del av kampen mot klimatförändringarna,” säger Marie Sigvardt.

Du kan läsa mera och stötta vårt skogsprogram här >>