Hos Save the Orangutan är vi, så som resten av världen, påverkade av den extraordinära situation som COVID-19 satt oss i. Vi stöttar självklart de regler och rekommendationer som fastställs under denna tid och bidrar till att skydda våra medarbetare och omvärlden. Därför arbetar vi hemifrån tillsvidare.

Detta hindrar inte oss från att fortsätta arbeta för att hjälpa de nödställda orangutangerna samt bevara regnskogen och de vilda orangutangbestånden. Alla adoptanter kommer att motta uppdateringar om sina orangutanger enligt plan och vi kan fortfarande kontaktas via e-post samt telefon under våra telefontider. Vi måste däremot temporärt stänga vår webbshop då vi inte har möjlighet att skicka ut paket för tillfället. Vi hoppas på ert överseende med detta.

Skyddsåtgärder för personal och orangutanger på centren på Borneo

COVID-19 har klassats som en global epidemi (pandemi) av världshälsoorganisationen (WHO). Också Indonesien har drabbats.

Eftersom orangutangerna är nära besläktade med människan utgör viruset en risk även för dem. Vår samarbetspartner BOS Foundation gör därför allt för att säkerställa att både personal och orangutanger på rehabiliteringscentren skyddas på bästa möjliga sätt från att smittas av COVID-19. Vi vill under denna svåra tid göra vårt yttersta för att säkra att orangutangerna inte påverkas av krisen. Ert stöd är därför fortsättningsvis oerhört viktigt och enormt betydelsefullt.

Läs mer om hotet mot orangutangerna på rehabiliteringscentren och bidra till insamlingen för nödberedskap här.

Läs mer om hotet mot de vilda bestånden och stöd dem med nödhjälp här.

Tusen tack för ert stöd. Ta hand om er och varandra.