Den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest har nyligen fått fäste i Sverige. I Asien har den sedan upptäckten i Kina 2018 spridits över kontinenten. På den malaysiska delen av Borneo har skäggsvinet försvunnit vilket forskarna tror hänger ihop med pestens utbredning.

I skogarna i Sabah, på den malaysiska sidan av Borneo, var skäggsvinet ”förr den vanligaste arten man kunde se i utplacerade kamerafällor”. Det säger Sui Heon, fältekolog på Southeast Asia Rainforest Research Partnership, i en artikel publicerad i Science

Skäggsvinet spårlöst borta

Men under de senaste 16 månaderna har något dramatiskt hänt. Det finns inte ett spår av några grisar när forskarna vittjar kamerorna. Att afrikansk svinpest finns på ön råder inget tvivel om, men ingen vet den verkliga orsaken till skäggsvinets mystiska försvinnande. Misstanken är dock stor att det är svinpesten som ligger bakom.

Även om forskare som Heon inte har några bevis att tillgå, så drabbar minskningen av Borneos vilda grispopulation hela öns ekosystem. Färre grisar innebär troligen färre leriga vallar, till exempel, som är viktiga häckningsplatser för öns lövgrodor. Dessutom blir det mindre grisdynga, som är viktig för dyngbaggarnas överlevnad.

Jakt har förbjudits

För att skydda vilda grisar har malaysiska tjänstemän förbjudit jakt på djuren i Sabah. Det har fått stora konsekvenser för invånarna som förlorat en viktig proteinkälla.

Ett vaccin skulle kunna skydda både tam- och vildsvin. En amerikansk myndighet i samarbete med ett vietnamesiskt statligt veterinärföretag arbetar på det, och Vietnam har gjort tester på 600 000 grisar.

Minimera spridningen

Ett spanskt forskarlag arbetar också på ett oralt vaccin som skulle kunna ges i bete till vildsvin, men än finns inget som säkert kan stoppa pestens framfart. I dagsläget handlar det bara om att göra allt man kan för att minimera spridningen med hjälp av bioskydd, precis som man nu gör i Fagerstatrakten.