PRESSMEDDELANDE 2015-09-21

Ny chans till frihet för 191 orangutanger   

Med rätt träning kan orangutanger i fångenskap återvända till det vilda, visar ett projekt på Borneo. Av 191 frisläppta orangutanger har 92 procent skapat ett nytt liv i frihet. Frigivningarna har gjorts möjliga med hjälp av organisationen Save the Orangutan. 

 

Rehabiliteringsprojektet drivs av Save the Orangutans lokala samarbetspartner på Borneo, BOS Foundation. Hösten 2012 genomfördes den första frisläppningen av 13 rehabiliterade orangutanger som vuxit upp i fångenskap. Sedan dess har ytterligare 178 rehabiliterade orangutanger släppts fria i de skyddade regnskogsområdena Bukit Batikap och Kehje Sewen.

Orangutangerna är försedda med radiosändare som ger projektets forskare daglig information. Genom sändarna vet vi att 92 procent av orangutangerna idag lever självständigt bland trädtopparna. Tre av dem har även fött ungar.

Tomas Persson är forskare på Lunds universitet och studerar orangutangers beteenden i fångenskap. Han kommenterade nyheten så här när Save the Orangutan kontaktade honom:

− Resultatet är lite oväntat. Man skulle kunna tro att orangutangerna behövde otroligt mycket mer kunskap för att klara sig i det vilda än den som människan kan ge dem, säger Tomas Persson.

Tränas i flera år

De flesta av de orangutanger som deltagit i rehabiliteringsprogrammet har tidigt fallit offer för människans framfart. När regnskogen skövlas för att ge plats åt exempelvis oljepalmsplantager tvingas orangutangen in i människans livsrum. De vuxna orangutangerna ses som skadedjur och dödas, medan de små orangutangungarna säljs på den illegala marknaden.

− De flesta av de orangutanger som vi rehabiliterar har kommit till oss som unga, efter att de mist sin mamma. Precis som spädbarn behöver en orangutangunge sin mammas omvårdnad för att överleva. De far mycket illa som husdjur, säger Claus Staunstrup Nilsson, generalsekreterare på Save the Orangutan.

För att klara sig i frihet tränas orangutangerna i upp till sju år på särskilda räddningscenter. På centren får de bland annat lära sig att klättra, bygga sovplatser och hitta mat. Färdigheter de skulle lärt sig av sin mamma i naturen.

24 nya orangutanger släppta i september

De orangutanger som klarar sig bra genom rehabiliteringsprocessen blir aktuella för frisläppning. Senast i början av september släpptes 24 rehabiliterade orangutanger ut i de skyddade regnskogarna på Borneo.

− För den vilda orangutangens framtid är bevarandet av livsmiljöerna det allra viktigaste. Om vi inte skyddar regnskogen hjälper det inte att vi rehabiliterar orangutanger, de har inget hem att återvända till, kommenterar forskaren Tomas Persson.

Om orangutangen och Save the Orangutan

Orangutangen är en av människans närmaste släktingar och den enda människoapa som bor i Asien. Idag finns färre än 50 000 vilda orangutanger kvar på Borneo. Varje år dör flera tusen orangutanger till följd av möten med människan. Tack vare bidrag från Save the Orangutans svenska och danska medlemmar kommer fler orangutanger att få chansen till frihet i säkra regnskogar i framtiden. Save the Orangutan stödjer främst räddningscentret Nyaru Menteng på södra Borneo. 157 av de frisläppta orangutangerna har tränats där. I dagsläget vistas drygt 600 orangutanger på Nyaru Menteng. Presskontakt

För mer information eller fotoförfrågningar kontakta Karolina Grundin, kommunikationsansvarig på Save the Orangutan.