Save the Orangutan förstärker organisationen med två nya projektledare. De får ansvar för våra program på Borneo.

Vårt lokala fokus på skogsvård, lokalbefolkningen och de vilda orangutangerna växer. Därför är vi mycket glada att kunna välkomna två nya och mycket kvalificerade projektledare. De får till uppgift att bland annat övervaka olika projekt och inte minst fortsätta det goda och nära samarbetet med våra indonesiska samarbetspartners.

Søren Brofeldt

Søren kommer att ansvara för våra skogs- och klimatinsatser som främst handlar om naturrestaurering och naturskydd i Mawasområdet.

Vad är din yrkesbakgrund?

– Jag utbildade mig ursprungligen till jägmästare. Jag ville kunna göra praktiska saker i naturen som att fälla ett träd och skjuta en hjort. Men så småningom upptäckte jag andra saker som var spännande och åkte till Kambodja i 1,5 år. Det fick mig att byta inriktning till utvecklingsbranschen, och jag tog min kandidatexamen i agricultural development och sedan min doktorsexamen i environmental management. Här fokuserade jag särskilt på skogsförvaltning och Søren Brofeldtövervakning utifrån lokalbefolkningens synvinkel. Mitt förhållningssätt till naturvård har varit närmast antropologiskt, alltid med fokus på lokalbefolkningens användning av och kunskap om naturen.

– Jag har alltid tyckt att det var roligast att vara ut i fält. När du kan känna, se och lukta på det du arbetar med blir det också lättare att förstå. Jag har tillbringat mycket tid på fältet i bland annat Kambodja, Laos, Vietnam, Malaysia och Indonesien – bland annat på Borneo.

– Dessutom har jag en sidoprofil inom naturkommunikation. Jag har arbetat med naturvägledning och på Stiftelsen LIFE har jag tagit fram läromedel för barn och vuxna.

Vad var det som tilltalade med Save the Orangutan?

– Jag gillar hur Save the Orangutan arbetar. För mig är tillvägagångssättet att tänka holistiskt om människor och skog det enda rätta. Det tilltalar mig att detta också är Save the Orangutans tillvägagångssätt.

– Jag gillar också att det är en liten organisation. Detta kan ge ett visst manöverutrymme, och det är inte nödvändigtvis långt från tanke till handling.

Vad ser du särskilt fram emot?

– Att få komma till Borneo! Jag gillar skogen, men det är speciellt människorna som tilltalar mig. Jag tycker att det är häftigt att vara med lokalbefolkningen. Det där med att man kan göra en lång resa med båt och bil och tänka att nu är man verkligen i djungeln, och så är det ändå bara på deras bakgård. Den förtrolighet de har med naturen är otroligt fascinerande.

Vad gör du på fritiden?

– Jag spenderar mycket tid med mina barn. Dessutom älskar jag friluftsliv –  att göra upp eld, vandra och sova i vindskydd. Jag gillar generellt att göra praktiska saker och vara i verkstaden. Jag har till exempel nyligen gått en smideskurs där jag lärde mig att göra knivar.

Arafa Khatib

Arafa kommer att ansvara för Save the Orangutans nya fyraåriga programstöd från CISU. Hon ska samordna insatserna med lokala partners på Borneo när det gäller urbefolkningars rättigheter och naturskydd, samt bistå våra partners i att utveckla bra kunskapsdelningssystem.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en kandidatexamen i biologi och en magisterexamen i naturresurser och utveckling. I mer än Arafa Khatibtio år har jag sysslat med hållbar lokal utveckling inom jord- och skogsbruk i Sydostasien och Östafrika.

Varför ville du gärna bli en del av Save the Orangutan?

– Med min utbildningsbakgrund och erfarenhet, hoppas jag kunna bidra positivt till Save the Orangutans arbete med partnerna kring lokal utveckling, urfolksrättigheter, naturresursförvaltning samt uppbyggnad av lokal kapacitet.

Vad ser du särskilt fram emot?

– Att arbeta med frågor som är meningsfulla och superviktiga. Jag ser fram emot att lära känna många nya människor, kulturer och få ny kunskap och nya perspektiv. Jag vill bidra till bättre förutsättningar för orangutangen, den biologiska mångfalden, klimatet och inte minst till urbefolkningens levnadsvillkor och rättigheter.

Vad gör du på fritiden?

– Jag älskar att vara med min familj. Jag bor i ett huskooperativ (bofællesskab) med min man och våra tre tjejer och det är alltid fullt upp med sociala aktiviteter och sysslor.

– Jag älskar också att vara i naturen, utöva yoga, dansa och hjälpa gravida kvinnor och deras partner med förberedelser inför förlossningen. Jag försöker också att sticka, det är ju på modet, men det går inte så bra…