Ett nyligen avslutat projekt med fokus på anpassning till klimatförändringar har på kort tid gett skolbarn på Borneo mycket mer insikt i naturens, miljöns och extrema väderfenomens betydelse för deras vardag.

På bara ett år har det skett en fantastisk utveckling med barnens kunskap om naturen i två byar på Borneo. Byarna är omgivna av regnskog och ligger i Mawas-området, där Save the Orangutan, tillsammans med vår indonesiska partner BOS Foundation (BOSF), har varit engagerad i många år. Bysamhällen är särskilt sårbara för klimatförändringar och konsekvenserna av väderfenomen som El Niño och La Niña.

Därför har BOSF och Save the Orangutang i ett just avslutat skolprojekt arbetat för att barnen i byarna ska få utbildning som ger dem en bättre förståelse för klimatförändringarnas betydelse för dem och naturen. Det gör dem bättre förberedda när konsekvenserna av förändringarna drabbar dem. Undervisningen gav bland annat barnen en förståelse för varför det har varit fler översvämningar och längre torka på Borneo de senaste åren.

”Det är rätt imponerande vad som har uppnåtts på bara ett år. Lärare och elever har vunnit mycket på projektet, som bland annat innebar studiebesök till torvmosseskogen. Det ledde till en större förståelse för konsekvenserna i deras närmiljö, förklarar Marie Sigvardt, programansvarig på Save the Orangutan.

Läs om Torvmosseskogens hemligheter

Torvmosse i Mawas (Foto: BPI)

Befolkningen har blivit mer medveten om orangutanger

Barn och unga på Borneo har enorm betydelse för regnskogen. Förhoppningen är att de ska bli skogens beskyddare i framtiden.

”Projektet handlade om att ge ungdomarna en förståelse för och en förnyad kärlek till miljön”, berättar Jhanson Regalino, som är programchef för BOSF Mawas.

Detta inkluderar bland annat kunskap om vad man ska göra om man ser en orangutang på en åker, eller i en by. En situation som inte alls är orealistisk när man bor nära regnskogen.

”Eleverna kan nu påverka sina föräldrar att inte hugga ner träd som kan fungera som mat för orangutanger. Invånarna i byarna har blivit mer medvetna när de stöter på orangutanger på fälten och har börjat rapportera om detta till oss. Det har nyligen kommit två rapporter om observationer”, förklarar Regalino.

När BOSF får besked om att en orangutang har setts i lokalsamhällen meddelar de myndigheterna och tillsammans ser de till att orangutangen räddas och flyttas till ett annat område, eller leds tillbaka till sin egen skog.

Stötta Save the Orangutans arbete

Kan utvidgas till många fler skolor

I alla våra projekt ligger ett stort fokus på hur de positiva resultaten kan fortsätta, även efter att projektet är avslutat. För detta projekt utvecklades läromedel som kan användas inte bara i de två byarna, utan i hela distriktet.

Projektet gav en ny syn på orangutanger som uppehåller sig på åkrar som gränsar till regnskogen. Foto: BOSF
Projektet gav en ny syn på orangutanger som uppehåller sig på åkrar som gränsar till regnskogen. Foto: BOSF

”Lokalpolitikerna är mycket positiva till att sprida materialet till många fler skolor och det kommer verkligen att göra skillnad. Både för invånarna, naturen och orangutangerna i området. Därför är just spridning av utbildningsmaterialet något som BOS Foundation och Save the Orangutang jobbar vidare med”, förklarar Marie Sigvardt.

Förutom att undervisa barn och vuxna hade projektet ett brett fokus på anpassningar till klimatförändringar. Det handlade bland annat om finansiering av brandbekämpningsgrupper.