2018-01-03

SOS Borneo-uppdatering – träden spirar

På Borneo håller Save the Orangutan genom vårt program SOS Borneo på att återskapa ett unikt naturområde. Det är ett långsiktigt projekt med många utmaningar, men nu står nästan 50 000 trädsticklingar redo att planteras ut under de närmaste månaderna.

 
 

Områdets återstående regnskog är hem åt hundratals utrotningshotade djurarter, och inte minst cirka 3 000 vilda orangutanger. Tyvärr ödelades delar av området, som är ungefär lika stort som Fyn, under 1990-talet i samband med ett misslyckat utvecklingsprojekt. Idag återskapar och återplanterar Save the Orangutan de ödelagda områdena i samarbete med vår lokala partner, BOS Mawas, som har bruksrätten till området.

Omfattande arbete

Sedan vi började återställa de ödelagda områdena har mer än 2 500 hektar torvmossejord återvätts genom att blockera dräneringskanaler som byggdes på 1990-talet, men senare övergavs. Tyvärr dränerar kanalerna fortfarande vattenområdet, och det är först när de har blockerats som områdets naturliga flora och fauna kan återskapas. Vi har redan planterat över 50 000 trädsticklingar i Mawas. Trädsticklingarna samlas in i det lokala området och planteras sedan på fem lokala plantskolor, som vi har hjälpt igång. Dessa skapar hållbara försörjningsmöjligheter för den fattiga lokalbefolkningen i området.

Den här sommaren har varit en utmaning för arbetarna på plantskolorna, eftersom översvämningar har medfört att de i flera omgångar tvingats flytta de 47 196 trädsticklingarna som gror till den kommande utplanteringen. Målet är att kunna plantera ut alla sticklingar före årets slut. Sammantaget kommer trädsticklingarna att täcka ett område på cirka 70 hektar, vilket motsvarar cirka 100 fotbollsplaner.Träden spirar redan

I de områden som redan har beplantats är träden nu upp till 136 centimeter höga, men också här har det inte varit helt problemfritt. Byborna hjälper de planterade träden, särskilt under de första månaderna, genom att avlägsna konkurrerande växter (som ormbunkar). Några av sticklingarna har dock drabbats av en svamp som kallas vitrötesvamp, som begränsar deras tillväxt. Bygrupperna har dock förhindrat dess vidare spridning, och när omgivningarna gradvis förbättras kommer även dess effekt att minskas. De 47 196 trädsticklingarna, som kommer att planteras ut under de kommande månaderna, består av flera olika träslag, däribland en hotad art med ursprung i det lokala området som kommer att stödja områdets fauna.

Ett stort tack till alla våra SOS Borneo-partner som gör detta arbete möjligt. Du kan också hjälpa till med att bevara regnskogen. Se hur  här >>

 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>