2017-09-12

SOS Borneo uppdatering: Nästan 50 000 träd redo för utplantering

Det är inte alltid lätt att producera trädsticklingar på Borneo. Under de senaste tre månaderna har det förekommit massiva översvämningar och torka. Men tack vare en dedikerad insats från lokalbefolkningen ser plantorna ut att överleva och är redo att planteras ut under de kommande månaderna.

 
 

Svåra väderförhållanden

I juni regnade det så mycket på Borneo att flera av plantskolorna blev översvämmade och därför måste flyttas upp till högre belägna platser. Det är ingenting som görs i en handvändning, eftersom det finns 47 196 sticklingar som gror och ska planteras ut till hösten. Men med en ihärdig insats gick det att rädda dem. Innan de planteras ut måste brandsäsongen vara över. För närvarande härjar över 500 skogsbränder i Indonesien, och det är fortfarande för tidigt att säga något om hur omfattande de är, eftersom brandsäsongen oftast först når sin topp i september. Läs mer här >>

Lyckligtvis har Save the Orangutan hjälpt till att inrätta frivilliga brandpatruller i de närliggande byarna till plantageområdet. Dessa är redo att göra en snabb insats om det skulle uppstå brand i området. Läs mer här >>


34 hektar måste återplanteras

Sammanlagt har de fem lokala plantskolorna gett upphov till 47 196 trädsticklingar till höstens utplantering på 34 hektar – motsvarande cirka 44 fotbollsplaner – återvätt torvmossejord. Trädsticklingarna består av många olika arter, varav många är fruktträd som lämpar sig bra som orangutangföda. Man planterar även ut en kritiskt hotad trädart med namnet ”Balangiran”, som kommer från Mawasområdet.

Tack för ditt stöd till vårt SOS Borneo-program. Det är tack vare ditt stöd som vi kan återskapa ett av världens mest unika ekosystem.

 


Viktigt orangutang-habitat

Save the Orangutans och BOS:s Mawas-program skyddar 309 861 hektar av torvmosseskog. Här bor ca 3000 vilda orangutanger tillsammans med andra viktiga växt- och djurarter. Mawas är ett av få starka orangutang-habitat som finns kvar för vilda orangutanger på Borneo.  

Stöd gärna vårt arbete i Mawas genom att bli trädplanterare för SOS Borneo >>